04/12/2023
  • Έναρξη Μαθημάτων AutoCAD 2D

07/12/2023
  • Έναρξη Μαθημάτων AutoCAD 3D

08/12/2023
  • Έναρξη Μαθημάτων 3D Studio Max

18/12/2023
  • Έναρξη Μαθημάτων AutoCAD 2D