Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πληροφορικής

Πιστοποίηση H/Y για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο

Πιστοποίηση Υπολογιστών

Πιστοποίηση H/Y – Προχωρημένο Επίπεδο

Υπολογιστές για Αρχάριους

Υπολογιστές για Αρχάριους

Μαθήματα Γραφιστική

Photoshop για Αρχάριους

Μαθήματα Σχεδιασμού

AutoCAD 2D

3D Studio Max

3D Studio Max

AutoCAD 3D

AutoCAD 3D

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Joomla

Joomla

Τυφλό Σύστημα

Τυφλό Σύστημα

Android

Android

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πληροφορικής

Πιστοποίηση H/Y για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο

Πιστοποίηση Υπολογιστών

Πιστοποίηση H/Y – Προχωρημένο Επίπεδο

Υπολογιστές για Αρχάριους

Υπολογιστές για Αρχάριους

Μαθήματα Γραφιστική

Photoshop για Αρχάριους

Μαθήματα Σχεδιασμού

AutoCAD 2D

3D Studio Max

3D Studio Max

AutoCAD 3D

AutoCAD 3D

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Joomla

Joomla

Τυφλό Σύστημα

Τυφλό Σύστημα