Πτυχίο Δια Ζώσης (Με φυσική Παρουσία)

Σπουδές εκτός Πανελληνίων χωρίς το άγχος των αποτελεσμάτων – Σπουδές στην Κύπρο στο Πανεπιστήμιο Frederick. Αναγνωρισμένο τόσο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδος, όσο και από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Οι συνεργάτες των εκπαιδευτικών μας κέντρων ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους για τα Εξ αποστάσεως Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και τα Δια Ζώσης (με φυσική παρουσία στην Κύπρο) του Πανεπιστήμιου Frederick. Αναλαμβάνουμε επίσης, όλη την διαδικασία έγκρισης και εγγραφής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου. Επίσης το πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ο επαγγελματικός τίτλος Νοσηλευτής/(τρια) Γενικής Νοσηλευτικής με βάση σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Annex V, point 5.2.2 of Directive 2005/36/EC).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο τμήμα Νοσηλευτικής είναι οργανωμένα και λειτουργούν τρία εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών:

 • Ένα διεπιστημονικό εργαστήριο.
 • Δύο εργαστήρια επιδείξεων νοσηλευτικών τεχνικών.
 • Για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος σπουδών υπάρχει επίσης πρόσβαση στα εργαστήρια χημείας βιολογίας/βιοχημείας και πληροφορικής του Πανεπιστημίου.

Όλα τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα ώστε να εκπληρώνουν τους στόχους του προγράμματος. Οι φοιτητές ασκούνται ακόμα σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και υπηρεσίες υγείας, ώστε να αποκτήσουν εμπειρίες και να εκπαιδευτούν σε όλους τους τομείς ενάσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις που αφορούν στη νοσηλευτική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αποκτήσουν ευρεία γνώση και κατανόηση της φύσης της νοσηλευτικής και της παροχής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και κοινότητες, όπως αυτή εφαρμόζεται σε διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες,
 • να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφούν στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Κύπρου και για να τους επιτραπεί η επαγγελματική ενάσκηση της νοσηλευτικής,
 • να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν και να δομούν τη δική τους προσέγγιση στην ενάσκηση της νοσηλευτικής,
 • να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ως επαγγελματίες και μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της συμβολής τους στο σύστημα υγείας της χώρας,
 • να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής παρατήρησης και έρευνας μέσω της κλινικής διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, σε υπηρεσίες υγείας διάφορων ειδικοτήτων, και
 • να αποκτήσουν καλή κατανόηση των επίκαιρων και μελλοντικών ζητημάτων υγείας, της πολιτικής δημόσιας υγείας και των διεθνών κανόνων και κανονισμών υγείας.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι σύγχρονοι νοσηλευτές μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και να ασχοληθούν με ποικίλες δραστηριότητες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Να εργαστούν σε Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, καθώς και σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. Μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες και να ανοίξουν, σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν στην εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια και σε δομές κατάρτισης επαγγελματιών υγείας σε σύγχρονες τεχνικές, καθώς και ως ερευνητές απασχολούμενοι σε ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Ακόμα οι σύγχρονοι νοσηλευτές μπορούν να ασκήσουν διοίκηση σε όλες τις δομές και τα επίπεδα των υπηρεσιών υγείας, προϊστάμενοι νοσηλευτικών τμημάτων, διευθυντές νοσηλευτικών τομέων, διευθυντές νοσηλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διάφορων υπουργείων.

Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικού.

Απευθύνεται

Απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια καριέρα στο χώρο της Νοσηλευτικής.

Σκοπός του Προγράμματος Νοσηλευτικής είναι η εκπαίδευση επιστημόνων νοσηλευτών οι οποίοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες με στόχο την προαγωγή της υγείας τους, τη διατήρηση και την αποκατάστασή της, καθώς και την επίτευξη της βέλτιστης ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητάς τους.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 224
Μαθήματα Επιλογής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 6
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 224 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG131 Αγγλικά για Νοσηλευτές Ι 2 3
2 AENG132 Αγγλικά για Νοσηλευτές ΙΙ 2 3
3 NUR101 Ανατομία και Ιστολογία 5 3 + 1
4 NUR102 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 5 2 + 1
5 NUR103 Βιοφυσική και Ραδιολογία 5 3
6 NUR104 Βιοχημεία 5 3 + 1
7 NUR105 Κοινωνιολογία της Υγείας 4 2
8 NUR106 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 6 4 + 3
9 NUR107 Μικροβιολογία 6 3 + 1
10 NUR108 Φαρμακολογία 5 3
11 NUR109 Φυσιολογία 5 3
12 NUR110 Βασική Νοσηλευτική Ι 6 4 + 4
13 NUR112 Κυτταρική Βιολογία και Γενετική 5 3 + 1
14 NUR113 Κλινική Πρακτική Ι 2 0 + 344
15 NUR114 Κλινική Διδασκαλία Ι 1 0 + 81
16 NUR201 Βασική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4 + 3
17 NUR202 Γενική Χειρουργική 5 3
18 NUR203 Διαιτολογία και Διατροφή 5 2
19 NUR205 Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία Ι 6 3
20 NUR206 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 6 3
21 NUR207 Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία ΙΙ 4 3
22 NUR208 Παθολογική Νοσηλευτική Ι 6 4 + 2
23 NUR209 Επιδημιολογία και Βιοστατιστική 5 4
24 NUR210 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 6 4 + 2
25 NUR211 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας στην Νοσηλευτική και Προαγωγή της Υγείας 5 4
26 NUR212 Κλινική Πρακτική ΙΙ 2 0 + 350
27 NUR213 Κλινική Διδασκαλία ΙΙ (Βασική Νοσηλευτική ΙΙ) 1 0 + 90
28 NUR214 Κλινική Διδασκαλία ΙΙI (Κοινοτική Νοσηλευτική Ι) 1 0 + 90
29 NUR215 Κλινική Διδασκαλία ΙV (Παθολογική Νοσηλευτική Ι) 1 0 + 81
30 NUR216 Κλινική Διδασκαλία V (Χειρουργική Νοσηλευτική Ι) 1 0 + 82
31 NUR301 Παιδιατρική 5 2
32 NUR302 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4
33 NUR303 Μεθοδολογία Έρευνας στην Νοσηλευτική 5 3
34 NUR304 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4
35 NUR305 Ψυχολογία της Υγεία 4 2
36 NUR307 Παιδιατρική Νοσηλευτική 5 3 + 2
37 NUR308 Γυναικολογική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Μητρότητας 5 4 + 2
38 NUR309 Ψυχιατρική 4 2
39 NUR310 Επείγουσα Νοσηλευτική 5 2 + 2
40 NUR311 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5 3
41 NUR312 Κλινική Πρακτική ΙΙΙ 2 0 + 350
42 NUR313 Κλινική Διδασκαλία VI (Παθολογική Νοσηλευτική ΙI) 1 0 + 81
43 NUR314 Κλινική Διδασκαλία VII (Χειρουργική Νοσηλευτική ΙI) 1 0 + 82
44 NUR315 Κλινική Διδασκαλία VIII (Νοσηλευτικές Ειδικότητες Ι) 1 0 + 90
45 NUR316 Κλινική Διδασκαλία IX (Κοινοτική Νοσηλευτική ΙI) 1 0 + 90
46 NUR401 Γηριατρική Νοσηλευτική 5 3
47 NUR402 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτική 5 3
48 NUR403 Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα 5 3 + 2
49 NUR404 Νοσηλευτική Διοίκηση 5 3
50 NUR405 Νομικά Θάματα και Δεοντολογία του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος 5 4
51 NUR407 Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία 8 4
52 NUR408 Eνδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 5 3
53 NUR410 Κλινική Πρακτική IV 2 0 + 175
54 NUR411 Κλινική Διδασκαλία Χ (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας) 1 0 + 81
55 NUR412 Κλινική Διδασκαλία ΧΙ (Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) 1 0 + 82
56 NUR413 Κλινική Διδασκαλία ΧΙΙ (Νοσηλευτικές Ειδικότητες ΙΙ) 2 0 + 163

 

Μαθήματα Επιλογής Νοσηλευτικής Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 NUR406.1 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 3 2
2 NUR406.2 Ογκολογική και Ανακουφιστική Νοσηλευτική 3 2
3 NUR406.3 Τηλε-νοσηλευτική και κληνική κωδικοποίηση 3 2
4 NUR409.1 Νοσηλευτική Υγιεινή και Ασφάλεια Eργασίας 3 2
5 NUR409.2 Νοσηλευτικής Θεωρίες 3 2
6 NUR409.3 Νοσηλευτική Αποκατάστασης 3 2
+
Στόχοι Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος Νοσηλευτικής είναι η εκπαίδευση επιστημόνων νοσηλευτών οι οποίοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες με στόχο την προαγωγή της υγείας τους, τη διατήρηση και την αποκατάστασή της, καθώς και την επίτευξη της βέλτιστης ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητάς τους.

+
Δομή

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 224
Μαθήματα Επιλογής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 6
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 224 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG131 Αγγλικά για Νοσηλευτές Ι 2 3
2 AENG132 Αγγλικά για Νοσηλευτές ΙΙ 2 3
3 NUR101 Ανατομία και Ιστολογία 5 3 + 1
4 NUR102 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 5 2 + 1
5 NUR103 Βιοφυσική και Ραδιολογία 5 3
6 NUR104 Βιοχημεία 5 3 + 1
7 NUR105 Κοινωνιολογία της Υγείας 4 2
8 NUR106 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 6 4 + 3
9 NUR107 Μικροβιολογία 6 3 + 1
10 NUR108 Φαρμακολογία 5 3
11 NUR109 Φυσιολογία 5 3
12 NUR110 Βασική Νοσηλευτική Ι 6 4 + 4
13 NUR112 Κυτταρική Βιολογία και Γενετική 5 3 + 1
14 NUR113 Κλινική Πρακτική Ι 2 0 + 344
15 NUR114 Κλινική Διδασκαλία Ι 1 0 + 81
16 NUR201 Βασική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4 + 3
17 NUR202 Γενική Χειρουργική 5 3
18 NUR203 Διαιτολογία και Διατροφή 5 2
19 NUR205 Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία Ι 6 3
20 NUR206 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 6 3
21 NUR207 Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία ΙΙ 4 3
22 NUR208 Παθολογική Νοσηλευτική Ι 6 4 + 2
23 NUR209 Επιδημιολογία και Βιοστατιστική 5 4
24 NUR210 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 6 4 + 2
25 NUR211 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας στην Νοσηλευτική και Προαγωγή της Υγείας 5 4
26 NUR212 Κλινική Πρακτική ΙΙ 2 0 + 350
27 NUR213 Κλινική Διδασκαλία ΙΙ (Βασική Νοσηλευτική ΙΙ) 1 0 + 90
28 NUR214 Κλινική Διδασκαλία ΙΙI (Κοινοτική Νοσηλευτική Ι) 1 0 + 90
29 NUR215 Κλινική Διδασκαλία ΙV (Παθολογική Νοσηλευτική Ι) 1 0 + 81
30 NUR216 Κλινική Διδασκαλία V (Χειρουργική Νοσηλευτική Ι) 1 0 + 82
31 NUR301 Παιδιατρική 5 2
32 NUR302 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4
33 NUR303 Μεθοδολογία Έρευνας στην Νοσηλευτική 5 3
34 NUR304 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4
35 NUR305 Ψυχολογία της Υγεία 4 2
36 NUR307 Παιδιατρική Νοσηλευτική 5 3 + 2
37 NUR308 Γυναικολογική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Μητρότητας 5 4 + 2
38 NUR309 Ψυχιατρική 4 2
39 NUR310 Επείγουσα Νοσηλευτική 5 2 + 2
40 NUR311 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5 3
41 NUR312 Κλινική Πρακτική ΙΙΙ 2 0 + 350
42 NUR313 Κλινική Διδασκαλία VI (Παθολογική Νοσηλευτική ΙI) 1 0 + 81
43 NUR314 Κλινική Διδασκαλία VII (Χειρουργική Νοσηλευτική ΙI) 1 0 + 82
44 NUR315 Κλινική Διδασκαλία VIII (Νοσηλευτικές Ειδικότητες Ι) 1 0 + 90
45 NUR316 Κλινική Διδασκαλία IX (Κοινοτική Νοσηλευτική ΙI) 1 0 + 90
46 NUR401 Γηριατρική Νοσηλευτική 5 3
47 NUR402 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτική 5 3
48 NUR403 Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα 5 3 + 2
49 NUR404 Νοσηλευτική Διοίκηση 5 3
50 NUR405 Νομικά Θάματα και Δεοντολογία του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος 5 4
51 NUR407 Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία 8 4
52 NUR408 Eνδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 5 3
53 NUR410 Κλινική Πρακτική IV 2 0 + 175
54 NUR411 Κλινική Διδασκαλία Χ (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας) 1 0 + 81
55 NUR412 Κλινική Διδασκαλία ΧΙ (Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) 1 0 + 82
56 NUR413 Κλινική Διδασκαλία ΧΙΙ (Νοσηλευτικές Ειδικότητες ΙΙ) 2 0 + 163

 

Μαθήματα Επιλογής Νοσηλευτικής Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 NUR406.1 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 3 2
2 NUR406.2 Ογκολογική και Ανακουφιστική Νοσηλευτική 3 2
3 NUR406.3 Τηλε-νοσηλευτική και κληνική κωδικοποίηση 3 2
4 NUR409.1 Νοσηλευτική Υγιεινή και Ασφάλεια Eργασίας 3 2
5 NUR409.2 Νοσηλευτικής Θεωρίες 3 2
6 NUR409.3 Νοσηλευτική Αποκατάστασης 3 2

Τετάρτη 29 Αυγούστου στις 7:00 μμ

Εκπαιδευτικός Όμιλος ekΜάθησις – Οδός: Χρυσοστόμου 6 – Ηράκλειο

Σπουδές χωρίς Πανελλήνιες

Ημέρα Γνωριμίας Πανεπιστήμιο Frederick

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα από τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Frederick για τις σχολές που του ενδιαφέρουν, τις Προοπτικές και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα της κάθε σχολής, το Κόστος Διαβίωσης και τη Φοιτητική ζωή στην Κύπρο.

Είσοδος Ελεύθερη προς το κοινό

Επιλογή Υποψηφίων

Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές όλο το Καλοκαίρι και το Εαρινό εξάμηνο.

  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Συμπληρωμένη αίτηση.

.

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

+
Α) - Κριτήρια Εισδοχής.

Επιλογή Υποψηφίων

Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές όλο το Καλοκαίρι και το Εαρινό εξάμηνο.

+
Β) - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Συμπληρωμένη αίτηση.

.

+
Γ) - Προεγγραφή.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.
+
Δ) - Εγγραφή.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Γραφείο Στέγασης το οποίο είναι υπεύθυνο να βοηθά τους φοιτητές να βρίσκουν κατάλληλη διαμονή και να συμβουλεύουν για τις επιλογές στέγασης. Το Γραφείο διατηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων για τις δυνατότητες στέγασης και ενημερώνει τους φοιτητές με σχετικές πληροφορίες και συμβουλές. Δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές εξωτερικού, επειδή αυτοί πιθανόν να αντιμετωπίσουν πρόσθετη δυσκολία στην εύρεση στέγασης.

Τα ενοίκια κυμαίνονται γύρω στα 300 με 350 ευρώ. Η διατροφή είναι αντίστοιχη με το κόστος διατροφής στην Ελλάδα. Κατά μέσο όρο ένας φοιτητής θα χρειαστεί μηνιαίως από 600- 800 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο ζωής που επιθυμεί κάθε φοιτητής.

 • Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος όπου προάγεται η εποικοδομητική μάθηση, η ακαδημαϊκή επιτυχία και η κοινωνικοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
 • Για κάθε φοιτητή ορίζεται Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ο οποίος τον καθοδηγεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
 • Το Πανεπιστήμιο Frederick, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους φοιτητές να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποφάσισε να εισαγάγει στις δομές του το θεσμό του Συνηγόρου του Φοιτητή. Ο Συνήγορος επιδιώκει συνεχώς επιβεβαίωση για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι γονείς μπορούν να ζητούν από το πανεπιστήμιο να λαμβάνουν ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καθιερώσει κυβερνητικά μέτρα στήριξης τα οποία προσφέρονται σχεδόν κάθε χρόνο, μετά από σχετική αίτηση.

 

Η ενίσχυση αφορά στην επιδότηση ενοικίου, διατροφής, αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και γραφικής ύλης και αγοράς ή αναβάθμισης  Η/Υ. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει το προσφερόμενο κονδύλι, τότε οι φοιτητές λαμβάνουν μέρος της επιδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους εκπροσώπους του Πανεπιστήμιου Frederick στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο Επικοινωνιας 2810288853 – Εκπαιδευτικός όμιλος eκMάθησις

 

Αποκλειστικός συνεργάτης στον νομό Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές ως προς τα ελληνικά ΑΕΙ, σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού UNICERT, αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK σε Ελλάδα και Βαλκάνια για τη προώθηση των προγραμμάτων σπουδών.