Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια 600 ωρών.

 

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ekΜάθησις σε συνεργασία με το Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου  διοργανώνουν νέα ετήσια μοριοδοτούμενα σεμινάρια 600 ωρών και διάρκειας 12 μηνών. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου η οποία Μοριοδοτείται.

 

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τους, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ειδική Αγωγή

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παιδοψυχολογία

 

 

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Εισαγωγή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Δυσλεξία-Μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσλεξία – Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Αξιολόγηση, Διάγνωση και Τεχνικές Παρέμβασης

ΔΕΠΥ-Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας

ΔΕΠΥ – Αξιολόγηση, Πρακτικές Υποστήριξης και Τεχνικές Παρέμβασης