Αγγλικά για Ενήλικες

Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας είναι πλέον θεμελιακής σημασίας στην επικοινωνία των ανθρώπων τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η γνώση της θεωρείται άτυπα υποχρεωτική, καθώς είναι η πρώτη διεθνής γλώσσα επικοινωνίας και ένα προσόν το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο κρίνεται ως ιδιαίτερα αξιόλογο, χρήσιμο και σημαντικό.

Αγγλικά για ενήλικες
Νέα Ταχύρυθμα τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του πιστοποιητικού (Toeic), επιπέδου Lower (B2) & Advanced (C1) αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ

χωρίς να εξετάζονται τα προφορικά και η έκθεση.

Αγγλικά για ενήλικες

  • Η εκμάθηση της Αγγλικής ως στοιχείου ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, των στρατηγικών μάθησης, της επικοινωνίας του συνεργατικού πνεύματος στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης συντελεί στην εξέλιξη των εκπαιδευομένων σε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες.
  • Για ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι μεγάλης σημασίας για την αναζήτηση πληροφοριών και νέων ευκαιριών μέσω διαδικτύου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι ενήλικες που έχουν καλή γνώση Αγγλικών, μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και συνεπώς να είναι πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στην εργασία τους αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα τους.
  • Η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ωστόσο, είναι το πλέον απαραίτητο προσόν τόσο για την εύρεση εργασίας μέσω διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και προκηρύξεων όσο και για τη διατήρηση μίας θέσης εργασίας. Επίσης, είναι καθοριστικό εφόδιο για την μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη. Ανάλογα με τη θέση, το ζητούμενο επίπεδο γνώσης Αγγλικών είναι από καλό έως άριστο.

Εκμάθηση :

Αγγλικά για ενήλικες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ομίλου Εκμάθησις έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών για ενήλικες, ανεξαρτήτου ηλικίας και προηγουμένου γνωστικού επίπεδου. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι καταφέρνει να φτάσει τους εκπαιδευόμενους στο στόχο τους.

Προσφέροντας πολλές επιλογές αναφορικά με τις μέρες και τις ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε το απαιτητικό και γεμάτο πρόγραμμα του κάθε εκπαιδευόμενου.

Η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ωστόσο, είναι το πλέον απαραίτητο προσόν τόσο για την εύρεση εργασίας όσο και για τη διατήρηση μίας θέσης εργασίας.

Ιδανικό :

Οι σπουδαστές δεν ξεκινούν απευθείας προετοιμασία με τεστ κατά τα πρότυπα των εξετάσεων, χωρίς προηγουμένως να έχουν δημιουργήσει ή ανακτήσει τις απαραίτητες γνώσεις.

Το κέντρο μας εξειδικεύεται στην προετοιμασία για πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ και την αγορά εργασίας χωρίς ημερομηνία λήξης στα οποία δεν εξετάζονται τα προφορικά και η έκθεση. Η επιλογή αυτή είναι ιδανική για αυτούς που επιθυμούν να μάθουν αγγλικά και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Το κέντρο μας διαθέτει επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και καθηγητές αγγλικής φιλολογίας με πείρα στα συγκεκριμένα πτυχία.

Τμήματα :

Αγγλικά για ενήλικες. Για να ενταχθούν οι εκπαιδευόμενοι σε τμήματα :

  • Γράφουν ένα τεστ κατάταξης για να διαπιστωθεί κατά προσέγγιση το επίπεδο τους.
  • Στη συνεχεία έχουν την δυνατότητα να κάνουν ένα δωρεάν ιδιαίτερο μάθημα με την καθηγήτρια που θα τους αναλάβει ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια το γνωστικό τους επίπεδο και να καθοριστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι.
  • Έπειτα, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του φροντιστηρίου προτείνεται το κατάλληλο τμήμα στους ενδιαφερόμενους με βάση το επίπεδο τους και το καθημερινό τους πρόγραμμα.

 

Με αυτό τον τρόπο οι υποψήφιοι πριν αποφασίσουν αν θα ξεκινήσουν στη σχολή μας την προετοιμασία τους θα γνωρίζουν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο καθώς και το πλήρες κόστος των μαθημάτων.

Τα τμήματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν οι υποψήφιου είναι :

Σχετικά Προγράμματα

Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας

Ελληνικά για μη Ελληνόφωνους

Αγγλικά για επαγγελματίες

Αγγλικά για επαγγελματίες

Στα τμήματα αρχαρίων Αγγλικά για ενήλικες εντάσσονται εκπαιδευόμενοι που έχουν τη στοιχειώδη γνώση της γλώσσας, ή που δεν έχουν ασχοληθεί με τη γλώσσα για σημαντικό χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες που έχουν πολλά χρόνια να κάνουν Αγγλικά και χρειάζεται να επαναλάβουν τη βασική γραμματική, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους, να κατανοούν και να παράγουν γραπτό λόγο. Μέσω του προγράμματος μας καλύπτονται τα γνωστικά κενά ετών και οι μαθητές προετοιμάζονται για το επόμενο επίπεδο σύμφωνα με τις ανάγκες του πτυχίου.

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι 6 με 7 μήνες με μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα.

Οι εκπαιδευόμενοι τελειοποιούν τις γνώσεις τους σε γραμματική και λεξιλόγιο και προετοιμάζονται για την κατανόηση κειμένων βασισμένα στη θεματολογία και τη δομή των εξετάσεων. Προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποιητικού επιπέδου Lower (Β2) και Advanced (Γ1/C1).

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι 5 μήνες με μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα.

Στα πιστοποιητικά στα οποία μπορούν να δώσουν εξετάσεις στα οποία δεν εξετάζονται τα προφορικά και η έκθεση είναι το TOEIC ή το BULATS.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απόκτηση του πιστοποιητικού ανωτέρου επιπέδου, οι σπουδαστές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, κατανοούν σύνθετα κείμενα και ενισχύουν τις ακουστικές δεξιότητες τους. Μέσω ενός πολύπλευρου προγράμματος εκπαίδευσης, στο σύγχρονο περιβάλλον διδασκαλίας του κέντρου μας πραγματοποιείται η προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποιητικού επιπέδου Proficiency (Γ2/C2).

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι 7 με 8 μήνες με μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα.

Στο πιστοποιητικό στο οποίο μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να δώσουν εξετάσεις στο οποίο δεν εξετάζονται τα προφορικά και η έκθεση είναι το BULATS.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Αγγλικά για ενήλικες καθώς και για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2810288853  είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην διπλανή φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς και να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το Τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

Επιλέξτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (απαραίτητο)


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης (απαραίτητο)

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies