Android – Μαθήματα για Αρχάριους

Το Android είναι λειτουργικό σύστημα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας το οποίο τρέχει τον πυρήνα του λειτουργικού Linux. Αρχικά αναπτύχθηκε από την Google και αργότερα από την Open Handset Alliance. Επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισμικού να συνθέτουν κώδικα με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java, ελέγχοντας την συσκευή μέσω βιβλιοθηκών λογισμικού ανεπτυγμένων από την Google.

Android
Ιδανικό για :

Τo σεμινάριο Android είναι ιδανικό για φοιτητές, απόφοιτους σχολών πληροφορικής, για αυτούς που έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού αλλά και για αυτούς που θέλουν:

 

 • Να μάθουν τις τεχνικές για αναπτύσσουν υψηλής ποιότητας λογισμικό για κινητές συσκευές.
 • Να κατανοήσουν την δομή και τον τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών στο Android και να δημιουργήσουν δικές τους εφαρμογές.
 • Να αποκτήσουν εμπειρία στην ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος με τα layouts και views.
 • Να χρησιμοποιήσουν προηγμένα χαρακτηριστικά του android όπως το τα sensors, location services, σύνδεση με web servers, χρήση SQLite, ήχου και εικόνας.
 • Να εξοικειωθούν με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών του συστήματος android όπως τηλεφώνου, SMS, επαφών κλπ.
 • Να κατανοήσουν τις τεχνικές συμβατότητας εφαρμογών σε διαφορετικές εκδόσεις android.
 • Να γνωρίσουν το Google Play και να μάθουν πώς να διανέμουν τις εφαρμογές τους μέσα από αυτό.
 • Να γίνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας σε έναν κλάδο με τη μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα.

Έναρξη Μαθημάτων

28/05/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων Προγραμματισμού σε περιβάλλον Java

19/06/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων Προγραμματισμού σε περιβάλλον Android

24/09/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων Προγραμματισμού σε περιβάλλον Java

16/10/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων Προγραμματισμού σε περιβάλλον Android

“Οι εφαρμογές που ανεβάζει ο χρήστης στο Android Market διατίθενται επί πληρωμή, είτε δωρεάν ή να συμπεριλαμβάνουν διαφημίσεις από όπου μπορεί να προκύψει οικονομικό όφελος για τους προγραμματιστές.

Η χρήση andoid εξελίσσετε τόσο ραγδαία που μερικές εφαρμογές αριθμούν εκατομμύρια κατεβάσματα από χρηστές.”

Εκμάθηση :
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε τμήματα των 6 έως 8 ατόμων με καθηγητή. Η συχνότητα των μαθημάτων είναι 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες ή μια φορά την εβδομάδα από 3 ώρες.

 

Μετά από κάθε μάθημα ο εκπαιδευόμενος κάνει πρακτική εξάσκηση στον υπολογιστή με την καθοδήγηση του καθηγητή του. Ακόμα παρέχεται η δυνατότητα επαναληπτικών μαθημάτων χωρίς επιπλέον κόστος.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την γλώσσα προγραμματισμού Java και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει στην ανάπτυξη εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Android. Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατασκευάζουν τις δικές τους εφαρμογές για Android.

Στα πρώτα μαθήματα γίνεται μια σύντομη εισαγωγή (crash course) στη γλώσσα προγραμματισμού Java και σε θέματα αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης λογισμικού ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και άτομα χωρίς γνώσεις Java.

Εισαγωγή στην Java

·                     Γνωριμία με το Eclipse,

Variables (Μεταβλητές)

 • Primitive Data Types (Απλοί Τύποι Δεδομένων)
 • Character Strings (Κείμενο)
 • Arrays (Πίνακες)

Operators (Τελεστές)

 • Assignment (Απλής ανάθεσης) , Arithmetic(Αριθμητικοί) ,Unary (Μονομελής ), Equality and Relational (Ισότητας και σχέσης) ,Conditional (Λογικοί), Type Comparison (Λογικής  σύγκρισης τύπων)

Expressions, Statements, Blocks (Εκφράσεις, Δηλώσεις, Μπλοκς)

Control Flow Statements (Δηλώσεις Ελέγχου Ροής)

 • Δήλωσεις if-then και if-then-else, switch,while και do-while, for

Branching Statements (Δηλώσεις Διαφυγής)

 • Δήλωσεις Break , Continue, Return

Error Control (Έλεγχος σφάλματων)

 • Δήλωση try-catch

Object Oriented Programming(Αντικειμενοστραφείς προγραμματισμός)

 • Κλάσεις και αντικείμενα
 • Δήλωση Κλάσης, Μελών Κλάσης, Ορισμός Μεθόδων – τεχνική overloading
 • Constructors, Δημιουργία και Χρήση Object, Λέξη κλειδί this
 • Επιστροφή τιμών από μέθοδο και έλεγχος πρόσβασης.
 • Μέλος στιγμιότυπου και μέλος κλάσης, Singleton Pattern
 • Φωλιασμένες, Εσωτερικές , Τοπικές , και Ανώνυμες Κλάσεις
 • Τύπος Enum
 • Interfaces και κληρονομικότητα, παράδειγμα χρήσης Interface
 • Τεχνική override (παράκαμψης) και απόκρυψης μεθόδων και πεδίων, χρήση super και final
 • Πολυμορφισμός

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Android

 

 • Γνωριμία με το λειτουργικό σύστημα Android
 • Εισαγωγή στην Java για Android, Eclipse και ADT
 • Γνωριμία με το Android Studio
 • Ανατομία εφαρμογών (Phone,Tablet,TV, Wear)
 • Hello World Android Activity
 • Κύκλος ζωής Εφαρμογών
 • Views και Events (Bacic Views,Picker Views,List Views)
 • ViewGroups (LinearLayout,AbsoluteLayout,TableLayout,

RelativeLayout, FrameLayout, ScrollView)

 • Screen Orientation, Themes
 • Toasts, DialogWindow
 • Intents και Intent Filters
 • Πολλαπλά Activity – δημιουργία και μετάβαση
 • Διατήρηση Activity State
 • Fragments
 • Notification Manager
 • BroadCast Receivers
 • Αποστολή – Παραλαβή SMS
 • Μenu (Options-Action Bar, Context, Pop up)
 • Ηχος και Διαχείριση Εικόνας (Gallery, ImageSwitcher, GridView, ImageView)
 • Αποθήκευση δεδομένων
 • Content Providers
 • Επαφές
 • Χρήση Sensors

 

Advanced Android Topics

 • Κατασκευή AppWidgets
 • Services
 • Google Services
 • Facebook Connect
 • Content Sharing
 • Multimedia
 • Graphics and Animation
 • Connectivity and the Cloud
+ Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την γλώσσα προγραμματισμού Java και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει στην ανάπτυξη εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Android. Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατασκευάζουν τις δικές τους εφαρμογές για Android.

Στα πρώτα μαθήματα γίνεται μια σύντομη εισαγωγή (crash course) στη γλώσσα προγραμματισμού Java και σε θέματα αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης λογισμικού ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και άτομα χωρίς γνώσεις Java.

+ Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Java

·                     Γνωριμία με το Eclipse,

Variables (Μεταβλητές)

 • Primitive Data Types (Απλοί Τύποι Δεδομένων)
 • Character Strings (Κείμενο)
 • Arrays (Πίνακες)

Operators (Τελεστές)

 • Assignment (Απλής ανάθεσης) , Arithmetic(Αριθμητικοί) ,Unary (Μονομελής ), Equality and Relational (Ισότητας και σχέσης) ,Conditional (Λογικοί), Type Comparison (Λογικής  σύγκρισης τύπων)

Expressions, Statements, Blocks (Εκφράσεις, Δηλώσεις, Μπλοκς)

Control Flow Statements (Δηλώσεις Ελέγχου Ροής)

 • Δήλωσεις if-then και if-then-else, switch,while και do-while, for

Branching Statements (Δηλώσεις Διαφυγής)

 • Δήλωσεις Break , Continue, Return

Error Control (Έλεγχος σφάλματων)

 • Δήλωση try-catch

Object Oriented Programming(Αντικειμενοστραφείς προγραμματισμός)

 • Κλάσεις και αντικείμενα
 • Δήλωση Κλάσης, Μελών Κλάσης, Ορισμός Μεθόδων – τεχνική overloading
 • Constructors, Δημιουργία και Χρήση Object, Λέξη κλειδί this
 • Επιστροφή τιμών από μέθοδο και έλεγχος πρόσβασης.
 • Μέλος στιγμιότυπου και μέλος κλάσης, Singleton Pattern
 • Φωλιασμένες, Εσωτερικές , Τοπικές , και Ανώνυμες Κλάσεις
 • Τύπος Enum
 • Interfaces και κληρονομικότητα, παράδειγμα χρήσης Interface
 • Τεχνική override (παράκαμψης) και απόκρυψης μεθόδων και πεδίων, χρήση super και final
 • Πολυμορφισμός

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Android

 

 • Γνωριμία με το λειτουργικό σύστημα Android
 • Εισαγωγή στην Java για Android, Eclipse και ADT
 • Γνωριμία με το Android Studio
 • Ανατομία εφαρμογών (Phone,Tablet,TV, Wear)
 • Hello World Android Activity
 • Κύκλος ζωής Εφαρμογών
 • Views και Events (Bacic Views,Picker Views,List Views)
 • ViewGroups (LinearLayout,AbsoluteLayout,TableLayout,

RelativeLayout, FrameLayout, ScrollView)

 • Screen Orientation, Themes
 • Toasts, DialogWindow
 • Intents και Intent Filters
 • Πολλαπλά Activity – δημιουργία και μετάβαση
 • Διατήρηση Activity State
 • Fragments
 • Notification Manager
 • BroadCast Receivers
 • Αποστολή – Παραλαβή SMS
 • Μenu (Options-Action Bar, Context, Pop up)
 • Ηχος και Διαχείριση Εικόνας (Gallery, ImageSwitcher, GridView, ImageView)
 • Αποθήκευση δεδομένων
 • Content Providers
 • Επαφές
 • Χρήση Sensors

 

Advanced Android Topics

 • Κατασκευή AppWidgets
 • Services
 • Google Services
 • Facebook Connect
 • Content Sharing
 • Multimedia
 • Graphics and Animation
 • Connectivity and the Cloud

Σχετικά Προγράμματα

AutoCAD 3D

AutoCAD 3D

Πιστοποίηση Υπολογιστών

Πιστοποίηση H/Y – Προχωρημένο Επίπεδο

Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι
48 – 50 ώρες
Μέση χρονική διάρκεια 12 – 13 εβδομάδες.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευόμενος να έχει
Γνώσεις Βασικού Επιπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες  για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2810288853  είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην διπλανή φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς και να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το Τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

Επιλέξτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (απαραίτητο)


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης (απαραίτητο)

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies