Σεμινάρια
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Εισαγωγή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Δυσλεξία-Μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσλεξία – Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Αξιολόγηση, Διάγνωση και Τεχνικές Παρέμβασης

ΔΕΠΥ-Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας

ΔΕΠΥ – Αξιολόγηση, Πρακτικές Υποστήριξης και Τεχνικές Παρέμβασης