Εξ αποστάσεως Μαθήματα Νοηματικής Γλώσσας

 

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Εκμάθησις σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Κ.Ε.Ν.Γ διοργανώνουν εξ αποστάσεως Μαθήματα Νοηματικής Γλώσσας με την χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και νέων τεχνολογιών σε άτομα κάθε ηλικίας. Στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων χορηγείται βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι έχετε παρακολουθήσει 120 ώρες μαθημάτων. Με την ολοκλήρωση του τετάρτου κύκλου, σας δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

Νοηματικής Γλώσσα

Η γνώση της νοηματικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Ειδικές Σχολικές Μονάδες Κωφών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008.

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) είναι η φυσική γλώσσα των κωφών στην Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένη και ως η επίσημη γλώσσα τους με νομοθετική ρύθμιση του ελληνικού κοινοβουλίου (ν.2817/2000). Το γεγονός οτι η Ε.Ν.Γ. αποτελεί την γλώσσα των κωφών στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι απεικονίζει την ελληνική γλώσσα ή ότι προέρχεται από αυτήν. Αντίθετα πρόκειται για αυτόνομο γλωσσικό σύστημα με δικούς της κανόνες και δικό της συντακτικό και όχι παντομίμα ή συμβολική γλώσσα.

Η Ε.Ν.Γ. είναι οπτικο-κινησιακή γλώσσα, δηλαδή βασίζεται στην κίνηση των χεριών, στην στάση ή την κίνηση του σώματος καθώς και στις εκφράσεις του προσώπου για να αποδώσει ένα νόημα. Διαθέτει λεκτικές και συντακτικές δομές για να εκφράσει οποιοδήποτε αφηρημένη έννοια.

Βασικό συστατικό της Ε.Ν.Γ. είναι οι χειρομορφές. Η χειρομορφή είναι το σχήμα που παίρνει η παλάμη καθώς και η διάταξη των δαχτύλων τα οποία σε συνδυασμό με:

 • Τον προσανατολισμό της παλάμης
 • Την κίνηση του χεριού
 • Την έκφραση του προσώπου
 • Την στάση και κίνηση του σώματος
 • Και την θέση της χειρομορφής (πάνω στο σώμα η στον χώρο) μπορεί να αποδώσει κάθε νόημα.

Η Ελληνική Νοηματική δεν είναι η μοναδική, υπάρχει μεγάλος αριθμός νοηματικών γλωσσών ανά το κόσμο (σχεδόν κάθε γλώσσα έχει και την αντίστοιχη της στην νοηματική) και παρόλο που οι περισσότερες βασίζονται στις ίδιες αρχές (χειρομορφές, στάση σώματος, κίνηση) δεν είναι αμοιβαία κατανοητές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένας νοηματιστής Ε.Ν.Γ. δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την αμερικάνικη ή ισπανική νοηματική γλώσσα και αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νοηματικές γλώσσες, όπως και οι ομιλούσες, δημιουργούνται και εξελίσσονται για να ικανοποιήσουν της ανάγκες μιας κοινότητας: Άλλες οι ανάγκες της ελληνικής κοινότητας κωφών και άλλες οι ανάγκες της π.χ. κινέζικης κοινότητας κωφών.

Η γνώση της νοηματικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Ειδικές Σχολικές Μονάδες Κωφών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008.

Απευθύνονται σε

 • Σε ακούοντες που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με την ΕΝΓ αλλά και σε άτομα με προβλήματα ακοής που δεν διαθέτουν την επαρκή γνώση της και επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους.

 

 • Σε επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο και να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια όπως δάσκαλοι, καθηγητές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που ασχολούνται με άτομα με προβλήματα ακοής και επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους.

 

 • Σε διερμηνείς στη Νοηματική Γλώσσα που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω στην μεθοδολογία της διερμηνείας.

 

 • Σε όποιον ενδιαφέρεται ν’ αποκτήσει επάρκεια στην Νοηματική Γλώσσα η οποία απαιτείται από το Υπουργείο Παιδείας για πρόσληψη σε ΣΜΕΑ.

Έναρξη Μαθημάτων

 • Η Έναρξη των μαθημάτων είναι 3 φορές τον χρόνο τους μήνες Ιούλιο, Οκτώβριο και Φεβρουάριο και πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου Εκμάθησις.

 

 • Με την ολοκλήρωση του τετάρτου (4) κύκλου, σας δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

 

 • Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε Νοέμβρη Απρίλιο και Ιούνιο.

 

 • Εξετάζονται σε 3 πεδία (Κείμενα, Βίντεο και Εικόνες). Αν ο εξεταζόμενος αποτύχει σε κάποιο πεδίο έχει δικαίωμα να το δώσει όσες φορές θέλει μέχρι να το περάσει ενώ κατοχυρώνει αυτά που έχει περάσει και δεν χρειάζεται να εξεταστεί ξανά σε αυτά.

Δίδακτρα

Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς Εφάπαξ
Συνολικό ποσό: 350 € 300 €
Αριθμός δόσεων: 4 1
Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς Εφάπαξ
Συνολικό ποσό: 400 € 360 €
Αριθμός δόσεων: 4 1
Ποσό δόσης: 100 € 360 €
Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς Εφάπαξ
Συνολικό ποσό: 450 € 400 €
Αριθμός δόσεων: 4 1
Ποσό δόσης: 112,5 € 400 €
Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς Εφάπαξ
Συνολικό ποσό: 500 € 440 €
Αριθμός δόσεων: 4 1
Ποσό δόσης: 125 € 440 €
Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς Εφάπαξ
Συνολικό ποσό: 550 € 500 €
Αριθμός δόσεων: 4 1
Ποσό δόσης: 137,50 € 500 €
+ Α' Κύκλος
Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς Εφάπαξ
Συνολικό ποσό: 350 € 300 €
Αριθμός δόσεων: 4 1
+ Β ' Κύκλος
Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς Εφάπαξ
Συνολικό ποσό: 400 € 360 €
Αριθμός δόσεων: 4 1
Ποσό δόσης: 100 € 360 €
+ Γ ' Κύκλος
Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς Εφάπαξ
Συνολικό ποσό: 450 € 400 €
Αριθμός δόσεων: 4 1
Ποσό δόσης: 112,5 € 400 €
+ Δ ' Κύκλος
Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς Εφάπαξ
Συνολικό ποσό: 500 € 440 €
Αριθμός δόσεων: 4 1
Ποσό δόσης: 125 € 440 €
+ Α' & Β' Κύκλος Διερμηνείας
Τρόπος πληρωμής: Δόσεις μετρητοίς Εφάπαξ
Συνολικό ποσό: 550 € 500 €
Αριθμός δόσεων: 4 1
Ποσό δόσης: 137,50 € 500 €

Έναρξη Μαθημάτων

27/06/2024
 • Έναρξη Θερινών Μαθημάτων Νοηματικής Γλώσσας

Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκμάθησης Νοηματικής.

 

Το K.E.Ν.Γ. μεριμνώντας για τους μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεις που δεν διαθέτουν σχολή νοηματικής, ανέπτυξε σύστημα εξ’ αποστάσεως εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε συνεργασία με τον  Εκπαιδευτικού Ομίλου Εκμάθησις.

 

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό τηλεκπαίδευσης αλλά και αναπτύσσοντας επιπλέον λογισμικό όπου χρειάζεται, το Κ.Ε.Ν.Γ. διασφαλίζει την απροβλημάτιστη και υψηλού επιπέδου διδασκαλία σε μαθητές από όλη την Ελλάδα.

 

Η διδασκαλία εξ’αποστάσεως

 

 • Ο Δάσκαλος είναι σε θέση να βλέπει, μέσω λογισμικού βιντεοδιάσκεψης, τους μαθητές και αντίστροφα, οι μαθητές είναι σε θέση να βλέπουν τον δάσκαλο σε μια μεγάλη αυτόνομη οθόνη.

 

 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο δάσκαλος προβάλλει μέσω εξειδικευμένου λογισμικού το υλικό του μαθήματος (εικόνες, έγγραφα και βιντεο) στους μαθητές σε ξεχωριστή αυτόνομη οθόνη και οι μαθητές είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με το υλικο αυτό.

 

 • Πέραν των on-line μαθημάτων, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ασκήσεις και υλικό στους μαθητές για να εξασκούνται μόνοι τους στο σπίτι.

Εξ’ αποστάσεως διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκμάθησης Νοηματικής.

 

Το K.E.Ν.Γ. μεριμνώντας για τους μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεις που δεν διαθέτουν σχολή νοηματικής, ανέπτυξε σύστημα εξ’ αποστάσεως εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Εκπαιδευτικού Ομίλου Εκμάθησις.

 

Το σύστημα αναπτύχθηκε εξ’αρχής με πρωταρχικό σκοπό η εκμάθηση νοηματικής από απόσταση να μην υπολείπεται σε τίποτα από την εκμάθηση σε κάποιο τμήμα των παραρτημάτων μας.

 

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό τηλεκπαίδευσης αλλά και αναπτύσσοντας επιπλέον λογισμικό όπου χρειάζεται, το Κ.Ε.Ν.Γ. διασφαλίζει την απροβλημάτιστη και υψηλού επιπέδου διδασκαλία σε μαθητές από όλη την Ελλάδα.

 

Η διδασκαλία εξ’αποστάσεως

 

 • Οι μαθητές της εξ’αποστάσεως διδασκαλίας βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο οποίος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ώστε να βρίσκονται σε ζωντανή οπτική σύνδεση με τον Δάσκαλο.
 • Ο Δάσκαλος είναι σε θέση να βλέπει, μέσω λογισμικού βιντεοδιάσκεψης, τους μαθητές και αντίστροφα, οι μαθητές είναι σε θέση να βλέπουν τον δάσκαλο σε μια μεγάλη αυτόνομη οθόνη.

 

 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο δάσκαλος προβάλλει μέσω εξειδικευμένου λογισμικού το υλικό του μαθήματος (εικόνες, έγγραφα και βιντεο) στους μαθητές σε ξεχωριστή αυτόνομη οθόνη και οι μαθητές είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με το υλικο αυτό.

 

 • Πέραν των on-line μαθημάτων, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ασκήσεις και υλικό στους μαθητές για να εξασκούνται μόνοι τους στο σπίτι.

 

Το σύστημα διδασκαλίας εξ’αποστάσεως εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία εκτός από το Ηράκλειο και σε Ιωάννινα, Δράμα, Κομοτηνή, Ρέθυμνο και στο άμεσο μέλλον θα εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις.

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή Εξ αποστάσεως
Πιστοποίηση Υπολογιστών

Πιστοποίηση H/Y – Προχωρημένο Επίπεδο

Πιστοποίηση H/Y για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο

Συνήθεις Ερωτήσεις

Ναι, το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι αναγνωρισμένη σχολή. Είναι η πρώτη ιδιωτική σχολή που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονικη το 2001 και από τότε συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Οι μαθητές του Κ.Ε.Ν.Γ., αποκτώντας την βεβαίωση του 4ου κύκλου από τη σχολή μας, έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις επάρκειας τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

Το Κέντρο για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι μια αναγνωρισμένη σχολή Νοηματικής Γλώσσας με εμπειρία 14 ετών και πολλές επιτυχίες. Ακολουθεί διεθνή πρότυπα διδασκαλίας νοηματικής γλώσσας και διαθέτει τεχνογνωσία από το πανεπιστήμιο του Gallaudet, του μοναδικού πανεπιστημίου Κωφών παγκοσμίως. Όλοι οι δάσκαλοι είναι Κωφοί και έχουν τη Νοηματική ως μητρική γλώσσα ενώ το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Διαθέτει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από τους δασκάλους του Κ.Ε.Ν.Γ. ενώ στους μαθητές του πρώτου κύκλου δίνεται δωρεάν DVD λεξικό Νοηματικής 3000 λέξεων.

Η Νοηματική γλώσσα δεν είναι παντομίμα αλλά μια πλήρης οπτικοκινησιακή γλώσσα με δικούς της κανόνες και συντακτικό. Έτσι έχει τις αντίστοιχες απαιτήσεις που θα είχε η εκμάθηση μια οποιαδήποτε ξένης γλώσσας. Είναι μία διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα γλώσσα με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να ενθουσιάζονται μαζί της. Καθώς η φιλοσοφία του Κ.Ε.Ν.Γ.είναι η εκμάθηση της Νοηματικής να αποτελεί μια ομαδική διαδικασία μέσα στην τάξη, έχει απαλλάξει τους μαθητές από την ανάγκη προετοιμασίας στο σπίτι με αποτέλεσμα η τακτική παρουσία στα μαθήματα να καθίσταται καθοριστική.

Όχι, στο Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας υπάρχουν τμήματα διερμηνείας τα οποία αποτελούνται από 2 κύκλους. Απαιτείται να τους ολοκληρώσετε για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις Διερμηνείας. Στον δεύτερο κύκλο διερμηνείας ο κάθε μαθητευόμενος υποχρεούται να ολοκληρώσει την πρακτική των 120 ωρών.

Φυσικά, χορηγείται βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι έχετε παρακολουθήσει 120 ώρες μαθημάτων. Με την ολοκλήρωση του τετάρτου κύκλου, σας δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις ώρες διαβάσματος στο σπίτι. Με την εγγραφή στον πρώτο κύκλο, δίνεται δωρεάν DVD λεξικό 3000 λέξεων το οποίο είναι το μοναδικό υλικό χρειάζεται ο μαθητής για το σπίτι καιστο οποίο μπορεί να ανατρέχει όταν θέλει να επαναφέρει στην μνήμη του κάποια λέξη ή έννοια.

Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων σε κάθε κύκλο μαθημάτων είναι
120 ώρες. 

Οι κύκλοι μαθημάτων εινα 4.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων,

Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο εκπαιδευόμενος

να έχει γνώσεις Νοηματικής Γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες  για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2810288853  είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην διπλανή φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς και να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το Τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

Επιλέξτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (απαραίτητο)


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης (απαραίτητο)

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies