Εξ αποστάσεως Προπτυχιακά

Ο εκπαιδευτικός όμιλος eκμάθησις ως Στρατηγικός συνεργάτης του ομίλου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης D GROUP σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Λευκωσίας, προωθεί Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά και Εξ αποστάσεως Προπτυχιακά (distance learning).

Οι συνεργάτες των εκπαιδευτικών μας κέντρων ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους για τα Εξ αποστάσεως Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστήμιου Frederick. Αναλαμβάνουμε επίσης, όλη την διαδικασία έγκρισης και εγγραφής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

 • Η έναρξη των προγραμμάτων είναι τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο.
 • Οι εγγραφές πραγματοποιούνται Σεπτέμβριο και Ιανουάριο αντίστοιχα.
 • Η Ελάχιστη Διάρκεια Σπουδών είναι από 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η Γλώσσα Διδασκαλίας πραγματοποιείται είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
 • Είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Τα μαθήματα εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις, πέραν των εργασιών, σε χώρους που θα οριστούν από το Κέντρο μας στο τέλος του εξαμήνου.
 • Στο τελευταίο εξάμηνο απαιτείται μόνο η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία µπορεί να διαρκέσει µέχρι και έξι µήνες µετά την επιτυχή αποπεράτωση των µαθηµάτων. Η Διπλωµατική Εργασία έχει τη µορφή επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων που οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους ή/και αναφέρεται σε κλαδικές πολιτικές που αποτελούν µέρος της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα. Η εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο.
 • Η παρουσία του σπουδαστή είναι υποχρεωτική στα εκπαιδευτικα κέντρα του ομίλου eκμάθησις και συγκριμένα στο C.i.CRETE – ekΜάθησις μία φορά ανά Ακαδημαϊκό Εξάμηνο προκειμένου να παρακολουθήσει μέσω της πλατφόρμας distance learning τα μαθήματα που θα παραδίδουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο (2 *4 ώρες διδασκαλίας), καθώς και προαιρετικά δυο φορές το μήνα θα πραγματοποιείται συνάντηση εξ αποστάσεως με σύγχρονη μετάδοση.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις οι φοιτητές επανεξετάζονται δωρεάν
 • Εξ αποστάσεως
 • Προπτυχιακά

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Το κόστος ανά έτος είναι :

  • 10 έτος 4.000€

  • 20 έτος 6.000€

  • 30 έτος 6.000€

  • 4Ο έτος 6.000€

 

 • Προκαταβολή πεντακοσίων Ευρώ (635 €) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα.
 • Το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται με έως 11 άτοκες δόσεις ανά έτος, μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.
 • Επιπλέον τέλη εγγραφών (100€/έτος), φάκελος φοιτητή (35€) και έκδοση μεταπτυχιακού τίτλου (55€).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Πρότυπο).(Προαιρετικό)
  • Συμπληρωμένη αίτηση(Προαιρετικό).

.

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του μεταπτυχιακού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

+
Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά - Κόστος Διδάκτρων

Το κόστος ανά έτος είναι :

  • 10 έτος 4.000€

  • 20 έτος 6.000€

  • 30 έτος 6.000€

  • 4Ο έτος 6.000€

 

 • Προκαταβολή πεντακοσίων Ευρώ (635 €) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα.
 • Το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται με έως 11 άτοκες δόσεις ανά έτος, μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.
 • Επιπλέον τέλη εγγραφών (100€/έτος), φάκελος φοιτητή (35€) και έκδοση μεταπτυχιακού τίτλου (55€).

+
Α) - Κριτήρια Εισδοχής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Πρότυπο).(Προαιρετικό)
  • Συμπληρωμένη αίτηση(Προαιρετικό).

.

+
Β) - Προεγγραφή.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.
+
Γ) - Εγγραφή.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του μεταπτυχιακού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.