Πτυχίο Δια Ζώσης (Με φυσική Παρουσία)

Σπουδές εκτός Πανελληνίων χωρίς το άγχος των αποτελεσμάτων – Σπουδές στην Κύπρο στο Πανεπιστήμιο Frederick. Αναγνωρισμένο τόσο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδος, όσο και από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Οι συνεργάτες των εκπαιδευτικών μας κέντρων ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους για τα Εξ αποστάσεως Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και τα Δια Ζώσης (με φυσική παρουσία στην Κύπρο) του Πανεπιστήμιου Frederick. Αναλαμβάνουμε επίσης, όλη την διαδικασία έγκρισης και εγγραφής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Το πρόγραμμα στοχεύει στη σφαιρική εκπαίδευση των φοιτητών, στην κατανόηση, γνώση και ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της Αρχιτεκτονικής. Δίνεται έμφαση στην πρακτική πλευρά σύλληψης, επεξεργασίας και σχεδιασμού του αρχιτεκτονικού έργου. Τονίζεται ο ερευνητικός χαρακτήρας του επιστήμονα – αρχιτέκτονα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση με τον περιβαλλοντικά βιώσιμο σχεδιασμό, καθώς και στο σεβασμό, προστασία και ανάδειξη της δομημένης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου.

 

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στα 11 σημεία του άρθρου 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του Αρχιτέκτονα (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L255/22, 30.9.2005 σελ. 27-28).

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου και σε όσους θέλουν περαιτέρω σπουδές στον συγκεκριμένο τομέα και επιθυμούν να εργαστούν σε:

 

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες (π.χ. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Δημόσιων Έργων, Τμήμα Περιβάλλοντος, κ.ά.).
 • Μέση – Τεχνική Εκπαίδευση.
 • Ημικρατικούς Οργανισμούς (π.χ. ΚΟΤ, Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, κ.ά.).
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες).
 • Αρχιτέκτονας – Αυτοτελώς Εργαζόμενος.
 • Αρχιτεκτονικά ή άλλα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία.

Ο κύριος στόχος του πενταετούς προγράμματος σπουδών Αρχιτέκτονα Μηχανικού είναι η κατάρτιση των αποφοίτων του στις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Οι φοιτητές ασκούνται και εμβαθύνουν στα ακόλουθα πεδία:

 

Αρχιτεκτονική, Διερευνήσεις, Πειραματισμοί: πειραματισμοί σε νέες ιδέες, μορφές και κατασκευές με στενή επαφή με την αρχιτεκτονική πρακτική, την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
Αρχιτεκτονική, Τόπος, Πολιτισμός:

 • (i) αστικός σχεδιασμός και δημόσιος χώρος, τόπος και πολιτισμός
 • (ii) περιβαλλοντικός σχεδιασμός – αειφόρο δομημένο περιβάλλον,
 • (iii) πολεοδομικός σχεδιασμός και χωρική ανάπτυξη.

 

Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία:

 • (i) βιοκλιματικός σχεδιασμός συμβατικών και μη συμβατικών (ξύλινων, μεταλλικών ή μεικτών) κατασκευών
 • (ii) ανάλυση και αποτίμηση ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων εμβαθύνοντας στην αρχιτεκτονική μορφή, στον τύπο, στο δομικό σύστημα, στην παθολογία, στη συντήρηση και αποκατάσταση.

 

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε έξι θεματικές ενότητες: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Τεχνολογία και Περιβάλλον, Αρχιτεκτονική – Πόλη και Πολιτισμός, Έκφραση και Αναπαράσταση, Επαγγελματικές Πρακτικές, Επιλεγόμενα μαθήματα ειδικότητας.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες στην έρευνα και τη διδασκαλία με επιστημονικούς και κρατικούς φορείς όπως: το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Τμήμα Αρχαιοτήτων, την Πολιτική Άμυνα, τα πυροσβεστικά σώματα Ελλάδας και Κύπρου, θρησκευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος επιδιώκεται η ακαδημαϊκή συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με διακεκριμένες αρχιτεκτονικές σχολές από όλη την Ευρώπη.

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα
 • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 286 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
 • No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
  1 AENG121 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες I 2 2
  2 AENG122 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες II 3 3
  3 APX101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι 12 0 + 12
  4 APX102 Αρχιτεκτονική Σύνθεση II 12 0 + 12
  5 APX111 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I 4 0 + 4
  6 APX112 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας II 4 0 + 4
  7 APX113 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας III 5 0 + 4
  8 APX131 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I 5 2 + 2
  9 APX132 Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι 3 2
  10 APX133 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II 5 2 + 2
  11 APX134 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II 5 3
  12 APX201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση III 12 0 + 12
  13 APX202 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV 12 0 + 12
  14 APX211 Ψηφιακά Μέσα I 5 0 + 4
  15 APX212 Ψηφιακά Μέσα IΙ 5 0 + 4
  16 APX221 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι 5 3
  17 APX222 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI 5 4
  18 APX231 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III 5 2 + 2
  19 APX232 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III 3 2
  20 APX233 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IV 5 2 + 2
  21 APX234 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV 3 2
  22 APX301 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V 12 0 + 12
  23 APX302 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI 12 0 + 12
  24 APX311 Ψηφιακά Μέσα IΙI 5 0 + 4
  25 APX321 Αρχιτεκτονική Τοπίου 5 1 + 2
  26 APX322 Χώρος και Τέχνη 3 2
  27 APX323 Πολεοδομία I 5 2 + 2
  28 APX324 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής I 3 2
  29 APX331 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ι 5 2 + 2
  30 APX332 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία V 5 2 + 2
  31 APX333 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙI 5 2 + 2
  32 APX401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII 12 0 + 12
  33 APX402 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII 12 0 + 12
  34 APX411 Επαγγελματική Πρακτική 5 3
  35 APX412 Φωτισμός και Ακουστική 5 0 + 4
  36 APX421 Πολεοδομία II 5 2 + 2
  37 APX422 Αρχιτεκτονική Έρευνα 5 3
  38 APX423 Πολεοδομία III 5 2 + 2
  39 APX431 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VI 5 2 + 2
  40 APX501 Διπλωματική Εργασία I 12 0
  41 APX502 Διπλωματική Εργασία II 18 0
  42 APX521 Ερευνητική Εργασία 10 2 + 8
  43 APX522 Μεθοδολογία Σχεδιασμού 12 0 + 10

   

 • Επιλεγόμενα Μαθήματα Αρχιτεκτονικής
 • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 9 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
  No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
  1 APXE11 Ψηφιακά Μέσα ΙV 3 0 + 3
  2 APXE12 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IV 3 0 + 3
  3 APXE13 Ψηφιακά Μέσα V 3 0 + 3
  4 APXE21 Αρχιτεκτονική και Τουρισμός 3 1 + 2
  5 APXE22 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ 3 3
  6 APXE23 Πολεοδομία IV 3 1 + 2
  7 APXE24 Πολιτισμικά Τοπία 3 1 + 2
  8 APXE25 Σύγχρονοι Αρχιτέκτονες 3 3
  9 APXE26 Αρχιτεκτονική και Μοντερνισμός 3 1 + 2
  10 APXE27 Σύγχρονη Τέχνη 3 2 + 1
  11 APXE28 Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο 3 0 + 3
  12 APXE31 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός IΙΙ 3 1 + 2
  13 APXE32 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VII 3 1 + 2
  14 APXE33 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙV 3 1 + 2
  15 APXE34 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VIII 3 1 + 2
  16 APXE35 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IX 3 1 + 2
+
Στόχοι Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του πενταετούς προγράμματος σπουδών Αρχιτέκτονα Μηχανικού είναι η κατάρτιση των αποφοίτων του στις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Οι φοιτητές ασκούνται και εμβαθύνουν στα ακόλουθα πεδία:

 

Αρχιτεκτονική, Διερευνήσεις, Πειραματισμοί: πειραματισμοί σε νέες ιδέες, μορφές και κατασκευές με στενή επαφή με την αρχιτεκτονική πρακτική, την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
Αρχιτεκτονική, Τόπος, Πολιτισμός:

 • (i) αστικός σχεδιασμός και δημόσιος χώρος, τόπος και πολιτισμός
 • (ii) περιβαλλοντικός σχεδιασμός – αειφόρο δομημένο περιβάλλον,
 • (iii) πολεοδομικός σχεδιασμός και χωρική ανάπτυξη.

 

Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία:

 • (i) βιοκλιματικός σχεδιασμός συμβατικών και μη συμβατικών (ξύλινων, μεταλλικών ή μεικτών) κατασκευών
 • (ii) ανάλυση και αποτίμηση ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων εμβαθύνοντας στην αρχιτεκτονική μορφή, στον τύπο, στο δομικό σύστημα, στην παθολογία, στη συντήρηση και αποκατάσταση.

 

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε έξι θεματικές ενότητες: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Τεχνολογία και Περιβάλλον, Αρχιτεκτονική – Πόλη και Πολιτισμός, Έκφραση και Αναπαράσταση, Επαγγελματικές Πρακτικές, Επιλεγόμενα μαθήματα ειδικότητας.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες στην έρευνα και τη διδασκαλία με επιστημονικούς και κρατικούς φορείς όπως: το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Τμήμα Αρχαιοτήτων, την Πολιτική Άμυνα, τα πυροσβεστικά σώματα Ελλάδας και Κύπρου, θρησκευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος επιδιώκεται η ακαδημαϊκή συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με διακεκριμένες αρχιτεκτονικές σχολές από όλη την Ευρώπη.

+
Δομή
 • Υποχρεωτικά Μαθήματα
 • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 286 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
 • No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
  1 AENG121 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες I 2 2
  2 AENG122 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες II 3 3
  3 APX101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι 12 0 + 12
  4 APX102 Αρχιτεκτονική Σύνθεση II 12 0 + 12
  5 APX111 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I 4 0 + 4
  6 APX112 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας II 4 0 + 4
  7 APX113 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας III 5 0 + 4
  8 APX131 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I 5 2 + 2
  9 APX132 Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι 3 2
  10 APX133 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II 5 2 + 2
  11 APX134 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II 5 3
  12 APX201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση III 12 0 + 12
  13 APX202 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV 12 0 + 12
  14 APX211 Ψηφιακά Μέσα I 5 0 + 4
  15 APX212 Ψηφιακά Μέσα IΙ 5 0 + 4
  16 APX221 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι 5 3
  17 APX222 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI 5 4
  18 APX231 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III 5 2 + 2
  19 APX232 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III 3 2
  20 APX233 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IV 5 2 + 2
  21 APX234 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV 3 2
  22 APX301 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V 12 0 + 12
  23 APX302 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI 12 0 + 12
  24 APX311 Ψηφιακά Μέσα IΙI 5 0 + 4
  25 APX321 Αρχιτεκτονική Τοπίου 5 1 + 2
  26 APX322 Χώρος και Τέχνη 3 2
  27 APX323 Πολεοδομία I 5 2 + 2
  28 APX324 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής I 3 2
  29 APX331 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ι 5 2 + 2
  30 APX332 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία V 5 2 + 2
  31 APX333 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙI 5 2 + 2
  32 APX401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII 12 0 + 12
  33 APX402 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII 12 0 + 12
  34 APX411 Επαγγελματική Πρακτική 5 3
  35 APX412 Φωτισμός και Ακουστική 5 0 + 4
  36 APX421 Πολεοδομία II 5 2 + 2
  37 APX422 Αρχιτεκτονική Έρευνα 5 3
  38 APX423 Πολεοδομία III 5 2 + 2
  39 APX431 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VI 5 2 + 2
  40 APX501 Διπλωματική Εργασία I 12 0
  41 APX502 Διπλωματική Εργασία II 18 0
  42 APX521 Ερευνητική Εργασία 10 2 + 8
  43 APX522 Μεθοδολογία Σχεδιασμού 12 0 + 10

   

 • Επιλεγόμενα Μαθήματα Αρχιτεκτονικής
 • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 9 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
  No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
  1 APXE11 Ψηφιακά Μέσα ΙV 3 0 + 3
  2 APXE12 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IV 3 0 + 3
  3 APXE13 Ψηφιακά Μέσα V 3 0 + 3
  4 APXE21 Αρχιτεκτονική και Τουρισμός 3 1 + 2
  5 APXE22 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ 3 3
  6 APXE23 Πολεοδομία IV 3 1 + 2
  7 APXE24 Πολιτισμικά Τοπία 3 1 + 2
  8 APXE25 Σύγχρονοι Αρχιτέκτονες 3 3
  9 APXE26 Αρχιτεκτονική και Μοντερνισμός 3 1 + 2
  10 APXE27 Σύγχρονη Τέχνη 3 2 + 1
  11 APXE28 Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο 3 0 + 3
  12 APXE31 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός IΙΙ 3 1 + 2
  13 APXE32 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VII 3 1 + 2
  14 APXE33 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙV 3 1 + 2
  15 APXE34 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VIII 3 1 + 2
  16 APXE35 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IX 3 1 + 2

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του Διπλώματος είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου. Το πρόγραμμα έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το άρθρο 21(7) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/EC για τις απαιτούμενες δεξιότητες των αρχιτεκτόνων.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Τα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος υποστηρίζονται από εργαστηριακές δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από την αλληλεπίδραση διδάσκοντα – φοιτητή. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής διαθέτει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργαστήριο προπλασμάτων και κατασκευών εξοπλισμένα με σύγχρονο λογισμικό και συσκευές. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται επίσης εργαστηριακά και από εργαστήρια άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

 • Iκανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν σύγχρονες αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις.
 • Προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής, καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου.
 • Γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης.
 • Προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα.
 • Ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες.
 • Γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης.
 • Γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.
 • Προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας.
 • Τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς.
 • Προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.

Τετάρτη 29 Αυγούστου στις 7:00 μμ

Εκπαιδευτικός Όμιλος ekΜάθησις – Οδός: Χρυσοστόμου 6 – Ηράκλειο

Σπουδές χωρίς Πανελλήνιες

Ημέρα Γνωριμίας Πανεπιστήμιο Frederick

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα από τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Frederick για τις σχολές που του ενδιαφέρουν, τις Προοπτικές και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα της κάθε σχολής, το Κόστος Διαβίωσης και τη Φοιτητική ζωή στην Κύπρο.

Είσοδος Ελεύθερη προς το κοινό

Συχνές Ερωτήσεις

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Γραφείο Στέγασης το οποίο είναι υπεύθυνο να βοηθά τους φοιτητές να βρίσκουν κατάλληλη διαμονή και να συμβουλεύουν για τις επιλογές στέγασης. Το Γραφείο διατηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων για τις δυνατότητες στέγασης και ενημερώνει τους φοιτητές με σχετικές πληροφορίες και συμβουλές. Δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές εξωτερικού, επειδή αυτοί πιθανόν να αντιμετωπίσουν πρόσθετη δυσκολία στην εύρεση στέγασης.

Τα ενοίκια κυμαίνονται γύρω στα 300 με 350 ευρώ. Η διατροφή είναι αντίστοιχη με το κόστος διατροφής στην Ελλάδα. Κατά μέσο όρο ένας φοιτητής θα χρειαστεί μηνιαίως από 600- 800 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο ζωής που επιθυμεί κάθε φοιτητής.

 • Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος όπου προάγεται η εποικοδομητική μάθηση, η ακαδημαϊκή επιτυχία και η κοινωνικοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
 • Για κάθε φοιτητή ορίζεται Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ο οποίος τον καθοδηγεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
 • Το Πανεπιστήμιο Frederick, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους φοιτητές να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποφάσισε να εισαγάγει στις δομές του το θεσμό του Συνηγόρου του Φοιτητή. Ο Συνήγορος επιδιώκει συνεχώς επιβεβαίωση για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι γονείς μπορούν να ζητούν από το πανεπιστήμιο να λαμβάνουν ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καθιερώσει κυβερνητικά μέτρα στήριξης τα οποία προσφέρονται σχεδόν κάθε χρόνο, μετά από σχετική αίτηση.

Η ενίσχυση αφορά στην επιδότηση ενοικίου, διατροφής, αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και γραφικής ύλης και αγοράς ή αναβάθμισης  Η/Υ. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει το προσφερόμενο κονδύλι, τότε οι φοιτητές λαμβάνουν μέρος της επιδότησης.

Επιλογή Υποψηφίων

 

Στο πρόγραμμα εισάγεται περιορισμένος αριθμός υποψηφίων ανά έτος. Η επιλογή γίνεται μέσα από:

 

(α) Εισαγωγική γραπτή εξέταση σε:

 • βασικά στοιχεία αντίληψης της γεωμετρίας και των φυσικών νόμων,
 • γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο,
 • κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

 

(β) Προσωπική συνέντευξη με προαιρετική παρουσίαση φακέλου δειγμάτων εργασίας (portfolio).

  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Συμπληρωμένη αίτηση.

.

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

+
Α) - Κριτήρια Εισδοχής.

Επιλογή Υποψηφίων

 

Στο πρόγραμμα εισάγεται περιορισμένος αριθμός υποψηφίων ανά έτος. Η επιλογή γίνεται μέσα από:

 

(α) Εισαγωγική γραπτή εξέταση σε:

 • βασικά στοιχεία αντίληψης της γεωμετρίας και των φυσικών νόμων,
 • γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο,
 • κείμενο στην ελληνική γλώσσα.

 

(β) Προσωπική συνέντευξη με προαιρετική παρουσίαση φακέλου δειγμάτων εργασίας (portfolio).

+
Β) - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Συμπληρωμένη αίτηση.

.

+
Γ) - Προεγγραφή.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.
+
Δ) - Εγγραφή.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους εκπροσώπους του Πανεπιστήμιου Frederick στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο Επικοινωνιας 2810288853 – Εκπαιδευτικός όμιλος eκMάθησις

 

Αποκλειστικός συνεργάτης στον νομό Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές ως προς τα ελληνικά ΑΕΙ, σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού UNICERT, αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK σε Ελλάδα και Βαλκάνια για τη προώθηση των προγραμμάτων σπουδών.