Μεταπτυχιακό Εξ αποστάσεως Ηράκλειο
Αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
Ομοταγές με τα Ελληνικά ΑΕΙ
Εξ Αποστάσεως  Μεταπτυχιακά – Προπτυχιακά

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Ο εκπαιδευτικός όμιλος eκμάθησις ως Στρατηγικός συνεργάτης του ομίλου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης D GROUP σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Λευκωσίας, προωθεί Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά και Εξ αποστάσεως Προπτυχιακά (distance learning).

Έναρξη Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2024

Προνομιακά Δίδακτρα έως 20% έως 20-12-23

Έναρξη Εγγραφών Χειμερινού Εξαμήνου 2023

Προνομιακά Δίδακτρα έως 15% έως 10-7

Έναρξη Εγγραφών Χειμερινού Εξαμήνου 2023

Προνομιακά Δίδακτρα έως 20% έως 21-5

Εκπτώσεις έως 15%, Βάσει Ακαδημαϊκών Κριτηρίων

Έκπτωση 15% στα δίδακτρα Για Εγγραφές έως 31-1-2021 ή εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Εγγραφές για το Εαρινό Εξάμηνο 2020 έως 28-1-2020

Οι συνεργάτες των εκπαιδευτικών μας κέντρων ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους για τα Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά και Προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστήμιου Frederick. Αναλαμβάνουμε επίσης, όλη την διαδικασία έγκρισης και εγγραφής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

 • Η έναρξη των προγραμμάτων είναι τον Οκτώβριο και τον Φεβρουάριο.
 • Οι εγγραφές πραγματοποιούνται Σεπτέμβριο και Ιανουάριο αντίστοιχα.
 • Η Διάρκεια Σπουδών είναι από 3 έως 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η Γλώσσα Διδασκαλίας πραγματοποιείται είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
 • Είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Τα μαθήματα εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις, πέραν των εργασιών, στα εκπαιδευτήρια του εκπαιδευτικού ομίλου ekΜάθησις στο Ηράκλειο.
 • Εξ αποστάσεως
 • Μεταπτυχιακά

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Ειδική Αγωγή

Μεταπτυχιακό εξ` αποστάσεως

Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Μεταπτυχιακό εξ` αποστάσεως

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο
Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μεταπτυχιακό εξ` αποστάσεως

Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

Μεταπτυχιακό εξ` αποστάσεως

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Ναυτιλιακή Διοίκηση και Διεθνές Εμπόριο Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Μεταπτυχιακό εξ` αποστάσεως

Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση.

Μεταπτυχιακό εξ` αποστάσεως

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό - Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Σχολή Επιστημών Υγείας

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Διοίκηση Μονάδων Υγείας.

Μεταπτυχιακό εξ` αποστάσεως

Κοινοτική Φροντίδα Υγείας.

Μεταπτυχιακό εξ` αποστάσεως

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Frederick - Ηράκλειο

Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Ειδική Αγωγή

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Ναυτιλιακή Διοίκηση και Διεθνές Εμπόριο Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση.

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό - Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Σχολή Επιστημών Υγείας

Διοίκηση Μονάδων Υγείας.

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

Κοινοτική Φροντίδα Υγείας.

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πανεπιστήμιο Frederick - Ηράκλειο

Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται σε €5.490.

 

Επιπλέον τέλη εγγραφών (100€/εξάμηνο), φάκελος φοιτητή (35€) και έκδοση μεταπτυχιακού τίτλου (55€).

Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

 • Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (635€) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 • Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

+
Κόστος Διδάκτρων

Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται σε €5.490.

 

Επιπλέον τέλη εγγραφών (100€/εξάμηνο), φάκελος φοιτητή (35€) και έκδοση μεταπτυχιακού τίτλου (55€).

Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

 • Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (635€) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 • Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Προνομιακά Δίδακτρα έως 20% έως 20-12-23

επί της αρχικής τιμής 5490 €. Κόστος Διδάκτρων  4320 € 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση (Κατεβάστε από εδώ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Κατεβάστε από εδώ)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • 2 Έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ένα κείμενο για το λόγο της επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού (Κατεβάστε ένα παράδειγμα από εδώ)
 • Συστατική επιστολή από εργασιακό ή ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 • Βιογραφικό
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του μεταπτυχιακού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

+
Α) - Κριτήρια Εισδοχής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση (Κατεβάστε από εδώ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Κατεβάστε από εδώ)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • 2 Έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ένα κείμενο για το λόγο της επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού (Κατεβάστε ένα παράδειγμα από εδώ)
 • Συστατική επιστολή από εργασιακό ή ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 • Βιογραφικό
+
Β) - Προεγγραφή.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.
+
Γ) - Εγγραφή.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του μεταπτυχιακού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

Προνομιακά Δίδακτρα έως 15% έως 10-7

επί της αρχικής τιμής 5490 €. Κόστος Διδάκτρων  4680 € 

Επιπλέον Εκπτώσεις Βάσει Ακαδημαϊκών Κριτηρίων

-15% ΑΡΙΣΤΑ τελικά δίδακτρα 4665
-10% ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ τελικά δίδακτρα 4941€
-5% ΚΑΛΩΣ τελικά δίδακτρα 5215€

Ειδικές εκπτώσεις στα δίδακτρα για εγγραφές έως 15/1/2022 ή εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Έκπτωση 15% στα δίδακτρα Για Εγγραφές έως 31/8/2021 ή εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

 Κόστος Διδάκτρων από  4.667

Εγγραφές για το Εαρινό Εξάμηνο 2020 έως 28-1-2020

Από 21/12/2019 και μέχρι τη λήξη της περιόδου των εγγραφών, προσφέρεται έκπτωση 6.5% (επί των διδάκτρων) σε:

 • Κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
 • Πολύτεκνους/τρίτεκνους
 • Ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού
 • Περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης των διδάκτρων
 • Αμεα
 • Μονογονεϊκές οικογένειες

 

* η έκπτωση δεν λειτουργεί αθροιστικά

Κόστος Διδάκτρων 5133 €  

Κάνε το κοντινό μεγάλο σου βήμα
με το Πανεπιστήμιο FREDERICK!

advantage-1
Διεθνείς τίτλοι σπουδών
με φοίτηση στην Ελλάδα
advantage-2
Διδακτική στήριξη και
εξετάσεις σε επιλεγμένες
πόλεις στην Ελλάδα και στο Ηράκλειο
advantage-3
Υποστήριξη και φιλική
εξυπηρέτηση
advantage-4
Πλήρη Αναγνώριση από

τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π