Πτυχίο Δια Ζώσης (Με φυσική Παρουσία)

Σπουδές εκτός Πανελληνίων χωρίς το άγχος των αποτελεσμάτων – Σπουδές στην Κύπρο στο Πανεπιστήμιο Frederick. Αναγνωρισμένο τόσο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδος, όσο και από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Οι συνεργάτες των εκπαιδευτικών μας κέντρων ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους για τα Εξ αποστάσεως Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και τα Δια Ζώσης (με φυσική παρουσία στην Κύπρο) του Πανεπιστήμιου Frederick. Αναλαμβάνουμε επίσης, όλη την διαδικασία έγκρισης και εγγραφής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

Πτυχίο στην Φαρμακευτική

Περιγραφή Προγράμματος

 


Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Το Τμήμα Φαρμακευτικής έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής περιλαμβάνει εργαστήρια:

 

 • Χημείας
 • Βιολογίας Και Βιοχημείας
 • Φαρμακευτικής Ανάλυσης
 • Φαρμακευτικής Χημείας, Και
 • Φαρμακευτικής Τεχνολογίας.

 

Για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος υπάρχει πρόσβαση σε άλλα τρία εργαστήρια του Πανεπιστημίου: το εργαστήριο Φυσικής, το εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας και το εργαστήριο Πληροφορικής. Επίσης το Πρόγραμμα στηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με μεγάλο αριθμό συγγραμμάτων και ηλεκτρονική πρόσβαση σε πέραν των 250 επιστημονικών περιοδικών του κλάδου των Φαρμακευτικών Επιστημών.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα

 

 • φαρμακεία,
 • νοσοκομεία,
 • κλινικές, κέντρα υγείας,
 • τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών

 

όσο και στο δημόσιο τομέα

 • νοσοκομεία,
 • υπουργεία
 • και άλλους φορείς υγείας

Σκοπός του Προγράμματος Φαρμακευτικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την προετοιμασία επαγγελματιών Φαρμακοποιών, επιστημόνων ειδικών στον τομέα φαρμάκων και με ικανότητες να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα στελεχώνοντας φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών ή στελεχώνοντας κρατικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, υπουργεία και άλλους φορείς υγείας. Το Πρόγραμμα προσφέρει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να προετοιμάσει τους φοιτητές με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστούν όχι μόνον ειδικοί για το προϊόν που διακινούν, αλλά και ικανοί να συμβουλεύσουν με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια το κοινό για τη χρήση, την ασφάλεια, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με άλλα φάρμακα ή τρόφιμα, για τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά. Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού θα είναι ειδικοί σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, παρασκευής, αλλοίωσης, ελέγχου, δράσης και χρήσης φαρμάκων και καλλυντικών. Ακόμη, θα είναι ειδικοί στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τοπικής χλωρίδας και την αξιοποίησή της από γεωργική, εμπορική και επιστημονική άποψη. Θα είναι αρμόδιοι για την παραλαβή αρωματικών και φυτοφαρμακευτικών προϊόντων και σχετικών πρώτων υλών.

 

 

Μέσω του Προγράμματος οι φοιτητές αποκτούν:

 

 • Γνώσεις Και Δεξιότητες Για Επαγγελματική Απασχόληση Στον Ιδιωτικό Και Δημόσιο Τομέα Ως Επαγγελματίες Φαρμακοποιοί Με Ιδιαίτερα Προσόντα.
 • Ένα Ολοκληρωμένο Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο Και Πρακτική Εξάσκηση Έτσι Ώστε Να Είναι Σε Θέση Να Αντιμετωπίζουν Επιτυχώς Τις Διαρκείς Και Ραγδαίες Εξελίξεις Και Αυξανόμενες Απαιτήσεις Της Φαρμακευτικής Επιστήμης Και Τεχνολογίας.
 • Εφόδια Και Τα Απαραίτητα Προσόντα Καθιστώντας Τους Ικανούς Να Διεξάγουν Υψηλού Επιπέδου Έρευνα.
 • Εμπειρία Στη Σύγχρονη Βιομηχανία Φαρμάκων, Στα Νοσοκομεία Και Δημόσιες Υπηρεσίες.
 • Εκπαίδευση Για Να Έχουν Ενεργό Ρόλο Στην Προστασία Και Ασφάλεια Του Φυσικού Και Κοινωνικού Περιβάλλοντος Από Τη Χρήση Βιοδραστικών Προϊόντων.
 • Ικανή Πρακτική Εξάσκηση Για Να Ενισχύσουν Γνώσεις Στη Θεωρία, Που Αφορούν Το Ρόλο Τους Ως Σύμβουλοι Σε Σύγχρονα Κοινωνικά Προβλήματα, Όπως Εθισμός Και Χρήση Ναρκωτικών, Δηλητηρίαση, Κλπ.
 • Ικανότητες Αξιολόγησης Και Αποτίμησης Στη Βιομηχανία Φαρμάκων Και Στη Φαρμακευτική Αγορά.
 • Ικανότητα Να Σκέπτονται Μεθοδικά Και Συνοπτικά, Ώστε Να Προβλέπουν Τάσεις Στη Φαρμακοθεραπευτική, Στην Καινοτομία, Παραγωγή, Χρήση Και Κατάχρηση Φαρμάκων.
 • Τέλος, Το Πρόγραμμα Εισάγει Τους Φοιτητές Στο Σύγχρονο Φαρμακευτικό Περιβάλλον, Σε Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Νοσοκομεία Και Κυβερνητικές Υπηρεσίες.
 • Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
  Υποχρεωτικά Μαθήματα 270
  Πρακτική Εξάσκηση 30
  ΣΥΝΟΛΟ 300

   

 

 • Υποχρεωτικά ΜαθήματαΟ φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 270 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
  No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
  1 AENG141 Αγγλικά στις Φαρμακευτικές Επιστήμες Ι 2 4
  2 AENG142 Αγγλικά στις Φαρμακευτικές Επιστήμες ΙΙ 2 4
  3 PHA101 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6 3 + 3*
  4 PHA102 Γενική Φυσική 6 3 + 2*
  5 PHA103 Μαθηματικά Ι 6 4
  6 PHA104 Γενική Βιολογία 6 2 + 2*
  7 PHA105 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 6 4
  8 PHA106 Αναλυτική Χημεία 7 5 + 3*
  9 PHA107 Στοιχεία Βοτανικής 7 4 + 3*
  10 PHA108 Ανατομία Ανθρώπου 6 3 + 1*
  11 PHA109 Επιστήμη Υπολογιστών (εφαρμοσμένη στις Φαρμ. Επιστήμες) 5 4
  12 PHA110 Μαθηματικά ΙΙ (Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική) 5 4
  13 PHA201 Φυσική Χημεία 6 4 + 2*
  14 PHA202 Οργανική Χημεία Ι 6 4 + 2*
  15 PHA203 Μικροβιολογία 6 2 + 2*
  16 PHA204 Χημεία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων 6 4 + 2*
  17 PHA205 Φυσιολογία 6 4 + 2*
  18 PHA206 Οργανική Χημεία ΙΙ 6 3 + 2*
  19 PHA207 Βιοχημεία Ι 5 3 + 2*
  20 PHA208 Φυσική Φαρμακευτική 6 4 + 2*
  21 PHA209 Χημεία Τροφίμων και Επιστήμη Διατροφής 6 4 + 2*
  22 PHA210 Μοριακή Βιολογία 5 2 + 2*
  23 PHA301 Βιοφαρμακευτική & Φαρμακοκινητική 7 4 + 3*
  24 PHA302 Ανόργανη και Βιοανόργανη Φαρμακευτική Χημεία 6 4 + 2*
  25 PHA303 Φαρμακευτική Ανάλυση Ι 5 2 + 2*
  26 PHA304 Βιοχημεία ΙΙ 5 2 + 2*
  27 PHA305 Υγιεινή και Επείγουσα Θεραπευτική 5 3 + 2*
  28 PHA306 Μοριακή Φαρμακολογία 6 2 + 2*
  29 PHA307 Φαρμακευτική Χημεία Ι 6 2 + 3*
  30 PHA308 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 6 2 + 2*
  31 PHA309 Φαρμακολογία Ι 6 2 + 3*
  32 PHA310 Φαρμακευτική Ανοσολογία & Ανοσοχημεία 6 2 + 2*
  33 PHA401 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 6 4 + 2*
  34 PHA402 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6 3 + 2*
  35 PHA403 Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ και Έλεγχος Φαρμάκων 6 3 + 3*
  36 PHA404 Φαρμακογνωσία 6 3 + 3*
  37 PHA405 Φαρμακολογία ΙΙ 6 3 + 2*
  38 PHA406 Κλινική Φαρμακευτική & Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων 6 3 + 2*
  39 PHA407 Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία 6 3 + 2*
  40 PHA408 Τοξικολογία 7 5 + 2*
  41 PHA409 Χημεία και Τεχνολογία Βιομηχανικής Φαρμακευτικής 5 3 + 2*
  42 PHA410 Σχεδιασμός, Ανακάλυψη & Ανάπτυξη Φαρμάκων 6 3 + 3*
  43 PHA501 Χημεία & Τεχνολογία Καλλυντικών 6 2 + 3*
  44 PHA502 Φαρμακευτική Νομοθεσία & Ηθική 4 3
  45 PHA503 Προετοιμασία για Διπλωματική Εργασία 5 0
  46 PHA505 Αρχές Διαχείρισης και Οικονομικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 5 3
  47 PHA506 Διπλωματική Εργασία 10 0

   

 

 • Πρακτική ΕξάσκησηΟ φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα μαθήματα (30 ECTS):
  No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
  1 PHA504 Πρακτική Εξάσκηση Ι 15
  2 PHA507 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ 15

   

 • *Εργαστηριακές Ώρες
+
Στόχοι Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος Φαρμακευτικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την προετοιμασία επαγγελματιών Φαρμακοποιών, επιστημόνων ειδικών στον τομέα φαρμάκων και με ικανότητες να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα στελεχώνοντας φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών ή στελεχώνοντας κρατικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, υπουργεία και άλλους φορείς υγείας. Το Πρόγραμμα προσφέρει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να προετοιμάσει τους φοιτητές με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστούν όχι μόνον ειδικοί για το προϊόν που διακινούν, αλλά και ικανοί να συμβουλεύσουν με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια το κοινό για τη χρήση, την ασφάλεια, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με άλλα φάρμακα ή τρόφιμα, για τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά. Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού θα είναι ειδικοί σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, παρασκευής, αλλοίωσης, ελέγχου, δράσης και χρήσης φαρμάκων και καλλυντικών. Ακόμη, θα είναι ειδικοί στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τοπικής χλωρίδας και την αξιοποίησή της από γεωργική, εμπορική και επιστημονική άποψη. Θα είναι αρμόδιοι για την παραλαβή αρωματικών και φυτοφαρμακευτικών προϊόντων και σχετικών πρώτων υλών.

 

 

Μέσω του Προγράμματος οι φοιτητές αποκτούν:

 

 • Γνώσεις Και Δεξιότητες Για Επαγγελματική Απασχόληση Στον Ιδιωτικό Και Δημόσιο Τομέα Ως Επαγγελματίες Φαρμακοποιοί Με Ιδιαίτερα Προσόντα.
 • Ένα Ολοκληρωμένο Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο Και Πρακτική Εξάσκηση Έτσι Ώστε Να Είναι Σε Θέση Να Αντιμετωπίζουν Επιτυχώς Τις Διαρκείς Και Ραγδαίες Εξελίξεις Και Αυξανόμενες Απαιτήσεις Της Φαρμακευτικής Επιστήμης Και Τεχνολογίας.
 • Εφόδια Και Τα Απαραίτητα Προσόντα Καθιστώντας Τους Ικανούς Να Διεξάγουν Υψηλού Επιπέδου Έρευνα.
 • Εμπειρία Στη Σύγχρονη Βιομηχανία Φαρμάκων, Στα Νοσοκομεία Και Δημόσιες Υπηρεσίες.
 • Εκπαίδευση Για Να Έχουν Ενεργό Ρόλο Στην Προστασία Και Ασφάλεια Του Φυσικού Και Κοινωνικού Περιβάλλοντος Από Τη Χρήση Βιοδραστικών Προϊόντων.
 • Ικανή Πρακτική Εξάσκηση Για Να Ενισχύσουν Γνώσεις Στη Θεωρία, Που Αφορούν Το Ρόλο Τους Ως Σύμβουλοι Σε Σύγχρονα Κοινωνικά Προβλήματα, Όπως Εθισμός Και Χρήση Ναρκωτικών, Δηλητηρίαση, Κλπ.
 • Ικανότητες Αξιολόγησης Και Αποτίμησης Στη Βιομηχανία Φαρμάκων Και Στη Φαρμακευτική Αγορά.
 • Ικανότητα Να Σκέπτονται Μεθοδικά Και Συνοπτικά, Ώστε Να Προβλέπουν Τάσεις Στη Φαρμακοθεραπευτική, Στην Καινοτομία, Παραγωγή, Χρήση Και Κατάχρηση Φαρμάκων.
 • Τέλος, Το Πρόγραμμα Εισάγει Τους Φοιτητές Στο Σύγχρονο Φαρμακευτικό Περιβάλλον, Σε Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Νοσοκομεία Και Κυβερνητικές Υπηρεσίες.
+
Δομή
 • Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
  Υποχρεωτικά Μαθήματα 270
  Πρακτική Εξάσκηση 30
  ΣΥΝΟΛΟ 300

   

 

 • Υποχρεωτικά ΜαθήματαΟ φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 270 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
  No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
  1 AENG141 Αγγλικά στις Φαρμακευτικές Επιστήμες Ι 2 4
  2 AENG142 Αγγλικά στις Φαρμακευτικές Επιστήμες ΙΙ 2 4
  3 PHA101 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6 3 + 3*
  4 PHA102 Γενική Φυσική 6 3 + 2*
  5 PHA103 Μαθηματικά Ι 6 4
  6 PHA104 Γενική Βιολογία 6 2 + 2*
  7 PHA105 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 6 4
  8 PHA106 Αναλυτική Χημεία 7 5 + 3*
  9 PHA107 Στοιχεία Βοτανικής 7 4 + 3*
  10 PHA108 Ανατομία Ανθρώπου 6 3 + 1*
  11 PHA109 Επιστήμη Υπολογιστών (εφαρμοσμένη στις Φαρμ. Επιστήμες) 5 4
  12 PHA110 Μαθηματικά ΙΙ (Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική) 5 4
  13 PHA201 Φυσική Χημεία 6 4 + 2*
  14 PHA202 Οργανική Χημεία Ι 6 4 + 2*
  15 PHA203 Μικροβιολογία 6 2 + 2*
  16 PHA204 Χημεία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων 6 4 + 2*
  17 PHA205 Φυσιολογία 6 4 + 2*
  18 PHA206 Οργανική Χημεία ΙΙ 6 3 + 2*
  19 PHA207 Βιοχημεία Ι 5 3 + 2*
  20 PHA208 Φυσική Φαρμακευτική 6 4 + 2*
  21 PHA209 Χημεία Τροφίμων και Επιστήμη Διατροφής 6 4 + 2*
  22 PHA210 Μοριακή Βιολογία 5 2 + 2*
  23 PHA301 Βιοφαρμακευτική & Φαρμακοκινητική 7 4 + 3*
  24 PHA302 Ανόργανη και Βιοανόργανη Φαρμακευτική Χημεία 6 4 + 2*
  25 PHA303 Φαρμακευτική Ανάλυση Ι 5 2 + 2*
  26 PHA304 Βιοχημεία ΙΙ 5 2 + 2*
  27 PHA305 Υγιεινή και Επείγουσα Θεραπευτική 5 3 + 2*
  28 PHA306 Μοριακή Φαρμακολογία 6 2 + 2*
  29 PHA307 Φαρμακευτική Χημεία Ι 6 2 + 3*
  30 PHA308 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 6 2 + 2*
  31 PHA309 Φαρμακολογία Ι 6 2 + 3*
  32 PHA310 Φαρμακευτική Ανοσολογία & Ανοσοχημεία 6 2 + 2*
  33 PHA401 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 6 4 + 2*
  34 PHA402 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6 3 + 2*
  35 PHA403 Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ και Έλεγχος Φαρμάκων 6 3 + 3*
  36 PHA404 Φαρμακογνωσία 6 3 + 3*
  37 PHA405 Φαρμακολογία ΙΙ 6 3 + 2*
  38 PHA406 Κλινική Φαρμακευτική & Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων 6 3 + 2*
  39 PHA407 Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία 6 3 + 2*
  40 PHA408 Τοξικολογία 7 5 + 2*
  41 PHA409 Χημεία και Τεχνολογία Βιομηχανικής Φαρμακευτικής 5 3 + 2*
  42 PHA410 Σχεδιασμός, Ανακάλυψη & Ανάπτυξη Φαρμάκων 6 3 + 3*
  43 PHA501 Χημεία & Τεχνολογία Καλλυντικών 6 2 + 3*
  44 PHA502 Φαρμακευτική Νομοθεσία & Ηθική 4 3
  45 PHA503 Προετοιμασία για Διπλωματική Εργασία 5 0
  46 PHA505 Αρχές Διαχείρισης και Οικονομικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 5 3
  47 PHA506 Διπλωματική Εργασία 10 0

   

 

 • Πρακτική ΕξάσκησηΟ φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα μαθήματα (30 ECTS):
  No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
  1 PHA504 Πρακτική Εξάσκηση Ι 15
  2 PHA507 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ 15

   

 • *Εργαστηριακές Ώρες

Τετάρτη 29 Αυγούστου στις 7:00 μμ

Εκπαιδευτικός Όμιλος ekΜάθησις – Οδός: Χρυσοστόμου 6 – Ηράκλειο

Σπουδές χωρίς Πανελλήνιες

Ημέρα Γνωριμίας Πανεπιστήμιο Frederick

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα από τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Frederick για τις σχολές που του ενδιαφέρουν, τις Προοπτικές και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα της κάθε σχολής, το Κόστος Διαβίωσης και τη Φοιτητική ζωή στην Κύπρο.

Είσοδος Ελεύθερη προς το κοινό

Επιλογή Υποψηφίων

Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές το Φθινοπωρινό και το Εαρινό εξάμηνο. Αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα εξετάζονται μόνο από τους υποψηφίους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια εισόδου, όπως περιγράφεται παρακάτω:

 

 • 17/20 στο Απολυτήριο Λυκείου και 17/20 σε Χημεία και Βιολογία (μαθήματα επιλογής) ή ισοδύναμους βαθμούς

Ή

 • 17/20 Απολυτήριο Λυκείου και το επίπεδο GCE A Level στη Χημεία και τη Βιολογία με βαθμό Β

Ή

 • Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τους υποψηφίους με τουλάχιστον 15/20 στο Απολυτήριο Λυκείου και τουλάχιστον 15/20 στη Χημεία και τη Βιολογία ή ισοδύναμους βαθμούς.

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα στα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και των Μαθηματικών, στους φοιτητές που ο βαθμός τους σε αυτά τα μαθήματα είναι χαμηλός.

 

Με τη λήξη των προπαρασκευαστικών μαθημάτων ο φοιτητής καλείται να γράψει τεστ και από την επίδοση του ο καθηγητής κρίνει αν θα του δώσει επιπλέον ενισχυτική ύλη για να διαβάσει.

  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Συμπληρωμένη αίτηση.

.

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

+
Α) - Κριτήρια Εισδοχής.

Επιλογή Υποψηφίων

Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές το Φθινοπωρινό και το Εαρινό εξάμηνο. Αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα εξετάζονται μόνο από τους υποψηφίους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια εισόδου, όπως περιγράφεται παρακάτω:

 

 • 17/20 στο Απολυτήριο Λυκείου και 17/20 σε Χημεία και Βιολογία (μαθήματα επιλογής) ή ισοδύναμους βαθμούς

Ή

 • 17/20 Απολυτήριο Λυκείου και το επίπεδο GCE A Level στη Χημεία και τη Βιολογία με βαθμό Β

Ή

 • Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τους υποψηφίους με τουλάχιστον 15/20 στο Απολυτήριο Λυκείου και τουλάχιστον 15/20 στη Χημεία και τη Βιολογία ή ισοδύναμους βαθμούς.

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα στα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και των Μαθηματικών, στους φοιτητές που ο βαθμός τους σε αυτά τα μαθήματα είναι χαμηλός.

 

Με τη λήξη των προπαρασκευαστικών μαθημάτων ο φοιτητής καλείται να γράψει τεστ και από την επίδοση του ο καθηγητής κρίνει αν θα του δώσει επιπλέον ενισχυτική ύλη για να διαβάσει.

+
Β) - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Συμπληρωμένη αίτηση.

.

+
Γ) - Προεγγραφή.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.
+
Δ) - Εγγραφή.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Γραφείο Στέγασης το οποίο είναι υπεύθυνο να βοηθά τους φοιτητές να βρίσκουν κατάλληλη διαμονή και να συμβουλεύουν για τις επιλογές στέγασης. Το Γραφείο διατηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων για τις δυνατότητες στέγασης και ενημερώνει τους φοιτητές με σχετικές πληροφορίες και συμβουλές. Δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές εξωτερικού, επειδή αυτοί πιθανόν να αντιμετωπίσουν πρόσθετη δυσκολία στην εύρεση στέγασης.

Τα ενοίκια κυμαίνονται γύρω στα 300 με 350 ευρώ. Η διατροφή είναι αντίστοιχη με το κόστος διατροφής στην Ελλάδα. Κατά μέσο όρο ένας φοιτητής θα χρειαστεί μηνιαίως από 600- 800 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο ζωής που επιθυμεί κάθε φοιτητής.

 • Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος όπου προάγεται η εποικοδομητική μάθηση, η ακαδημαϊκή επιτυχία και η κοινωνικοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
 • Για κάθε φοιτητή ορίζεται Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ο οποίος τον καθοδηγεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
 • Το Πανεπιστήμιο Frederick, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους φοιτητές να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποφάσισε να εισαγάγει στις δομές του το θεσμό του Συνηγόρου του Φοιτητή. Ο Συνήγορος επιδιώκει συνεχώς επιβεβαίωση για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι γονείς μπορούν να ζητούν από το πανεπιστήμιο να λαμβάνουν ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καθιερώσει κυβερνητικά μέτρα στήριξης τα οποία προσφέρονται σχεδόν κάθε χρόνο, μετά από σχετική αίτηση.

 

Η ενίσχυση αφορά στην επιδότηση ενοικίου, διατροφής, αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και γραφικής ύλης και αγοράς ή αναβάθμισης  Η/Υ. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει το προσφερόμενο κονδύλι, τότε οι φοιτητές λαμβάνουν μέρος της επιδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους εκπροσώπους του Πανεπιστήμιου Frederick στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο Επικοινωνιας 2810288853 – Εκπαιδευτικός όμιλος eκMάθησις

 

Αποκλειστικός συνεργάτης στον νομό Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές ως προς τα ελληνικά ΑΕΙ, σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού UNICERT, αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK σε Ελλάδα και Βαλκάνια για τη προώθηση των προγραμμάτων σπουδών.