Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠΒασικό Επίπεδο.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες βασικού επιπέδου.

Το συγκεκριμένο επίπεδο αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικού χειρισμού των εφαρμογών γραφείου, ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις σε 3 ή σε 6 θεματικές ενότητες αποκτούν πτυχίο που είναι εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) για πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο, καθώς και για μετατάξεις.

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο

Έναρξη Μαθημάτων

18/06/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων Προχωρημένου Επιπέδου

25/06/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων Προχωρημένου Επιπέδου

02/07/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων Προχωρημένου Επιπέδου

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ – Ιδανικό για :

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα – Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο

 • Όσους θέλουν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του δημοσίου.
 • Ανέργους που θέλουν να ενισχύουν το βιογραφικό τους.
 • Για φοιτητές.
 • Εργαζόμενους που επιθυμούν μετάταξη.
 • Δημοσίους υπάλληλους ώστε να ενισχύσουν τα προσόντα τους.
 • Αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν μόρια σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. μετατάξεις.

“Λάβετε υπόψη σας ότι οι περισσότερες θέσεις του δημοσίου

προαπαιτούν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ.”

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ

Ο υποψήφιος για να συμμετάσχει σε προκηρύξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού σε Έννοιες & Δεξιότητες της Πληροφορικής σε Βασικό Επίπεδο στη χρήση Η/Υ, σε ορισμένες εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου κ Υπηρεσιών Διαδικτύου. Βάσει του 44ΠΔ/2005, οι ελάχιστες ενότητες Πιστοποίησης για το ΑΣΕΠ είναι οι ακόλουθες:

 

Επεξεργασία Κειμένου – Microsoft Word,

 

Υπολογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel,

 

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Internet & Microsoft Outlook,

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ

Αρκετές πλέον προκηρύξεις ζητούν ο υποψήφιος να διαθέτει γνώσεις σε Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής & Δεξιότητες σε Βασικό Επίπεδο στη χρήση Η/Υ, σε όλες τις εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου και Υπηρεσιών Διαδικτύου. Για την απόκτηση του ολοκληρωμένου Πιστοποιητικού, απαιτείται εξέταση στις παρακάτω ενότητες:

 

Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων – Microsoft Windows,

 

Επεξεργασία Κειμένου – Microsoft Word,

 

Υπολογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel,

 

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Internet & Microsoft Outlook,

 

Παρουσιάσεις – Microsoft PowerPoint,

 

Βάσεις Δεδομένων – Microsoft Access.

 1. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows).

   

Τα Microsoft Windows αποτελούν το δημοφιλέστερο λειτουργικό σύστημα στον κόσμο. Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος εκπαιδεύεται στην χρήση και διαχείριση αρχείων και φακέλων, στην εξατομίκευση του υπολογιστή, στην αλλαγή ρυθμίσεων, στην εγκατάσταση και απεγκατάσταση προγραμμάτων όπως και σε εργασίες εκτύπωσης.

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει απαραιτήτως τη χρήση εντολών δημιουργίας, μετονομασίας, επιλογής, μετακίνησης, αντιγραφής, διαγραφής και επαναφοράς φακέλων και αρχείων.

 1. Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word).

   

Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που σχεδιάστηκε από τη Microsoft, χρησιμοποιείται για την επεξεργασία (σύνθεση, διόρθωση, μορφοποίηση, και εκτύπωση) εγγράφων.

 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:

 

Στην ενότητα Επεξεργασία Κειμένου ο υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει βασικές λειτουργίες της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου. Να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται ένα έγγραφο, να μορφοποιεί το κείμενο αλλά και το έγγραφο στο σύνολο του. Επίσης, να δημιουργεί και να διαχειρίζεται πίνακες και αντικείμενα, καθώς και να χρησιμοποιεί ειδικές λειτουργίες όπως η συγχώνευση αλληλογραφίας και οι εκτυπώσεις.

 

 1. Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel).

   

Οι εφαρμογές των Υπολογιστικών Φύλλων χρησιμοποιούνται για την οικονομική και επιστημονική ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων. Τα προγράμματα αυτά εκτελούν υπολογισμούς και παρουσιάζουν με γραφήματα σχέσεις μεταξύ των δεδομένων.

 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:

 

Στην ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να γνωρίζει βασικές λειτουργίες της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων. Να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εργασίες, να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται δεδομένα. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει βασικούς μαθηματικούς, λογικούς τύπους και συναρτήσεις, να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα.

 

 1. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Microsoft internet).

   

Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στη σημερινή ζωή, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και για όλες τις ηλικίες. Η χρήση υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ιστοσελίδες ενημέρωσης,  e-mail, διαδικτυακοί χώροι συζητήσεων, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κλπ, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας.

 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου: Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη.

 

Στο πρώτο μέρος ο υποψήφιος μαθαίνει βασικούς όρους και έννοιες του διαδικτύου, όρους που αφορούν στην ασφάλεια και στην την οργάνωση του διαδικτύου. Μαθαίνει επίσης να περιηγείται στον παγκόσμιο ιστό και να χρησιμοποιεί λειτουργίες αναζήτησης, μετακίνησης, δημιουργίας σελιδοδεικτών

 

Στο δεύτερο μέρος ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί βασικές έννοιες που αφορούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Να χειρίζεται την εφαρμογή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να στέλνει, να λαμβάνει μηνύματα και να διαχειρίζεται μηνύματα, να χρησιμοποιεί το βιβλίο διευθύνσεων και να εκτυπώνει.

 

 1. Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)

   

Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων με σκοπό την εύκολη και γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης. ο γνώστης χειρισμού μια βάσης δεδομένων κατέχει μια ανεκτίμητη δεξιότητα για πολλές θέσεις εργασίας.

 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:

 

Στην ενότητα Βάσεις Δεδομένων ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τις γνώσεις του σε βασικές λειτουργίες στο περιβάλλον διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Εξετάζονται οι λειτουργίες πινάκων και σχέσεων μεταξύ πεδίων των πινάκων και η δημιουργία και μορφοποίηση φορμών. Επιπρόσθετα, η εξέταση περιλαμβάνει βασικές εργασίες δεδομένων, όπως διατύπωση και χειρισμό ερωτημάτων, δημιουργία, τροποποίηση, αποθήκευση και διαγραφή αναφορών – εκθέσεων καθώς και εργασιών εκτύπωσης των προαναφερθέντων.

 

 1. Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)

   

Χρησιμοποιώντας το PowerPoint, δημιουργούνται παρουσιάσεις, στις οποίες ενσωματώνονται αποτελεσματικά έγχρωμο κείμενο και φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, πίνακες, γραφήματα και ταινίες. Η μετάβαση από την μια προβολή στην άλλη γίνεται όπως σε μια προβολή παρουσίασης. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει κίνηση στο κείμενο και τις εικόνες στην οθόνη, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κινουμένων σχεδίων καθώς και ηχητικά εφέ και αφήγηση.

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο υποψήφιος καλείται να πιστοποιηθεί σε δεξιότητες δημιουργίας και χειρισμού παρουσιάσεων με χρήση βασικών λειτουργιών και βοηθητικών εργαλείων. Ειδικότερα, μερικές από τις πιο βασικές λειτουργίες που εξετάζονται είναι η σχεδίαση παρουσιάσεων και διαφανειών, η επεξεργασία κειμένου και εικόνων που περιλαμβάνονται στις διαφάνειες, η σχεδίαση και μορφοποίηση αντικειμένων και γραφημάτων, η δημιουργία οργανογραμμάτων και η διαχείριση των προαναφερθέντων με προσθήκη κατάλληλων εφέ ώστε να απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό κατά περίπτωση. Η προβολή των παρουσιάσεων και οι παράμετροι εκτύπωσης αποτελούν επίσης αντικείμενο εξέτασης σε αυτή την ενότητα.

+
3 Ενότητες

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ

Ο υποψήφιος για να συμμετάσχει σε προκηρύξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού σε Έννοιες & Δεξιότητες της Πληροφορικής σε Βασικό Επίπεδο στη χρήση Η/Υ, σε ορισμένες εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου κ Υπηρεσιών Διαδικτύου. Βάσει του 44ΠΔ/2005, οι ελάχιστες ενότητες Πιστοποίησης για το ΑΣΕΠ είναι οι ακόλουθες:

 

Επεξεργασία Κειμένου – Microsoft Word,

 

Υπολογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel,

 

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Internet & Microsoft Outlook,

+
6 Ενότητες

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ

Αρκετές πλέον προκηρύξεις ζητούν ο υποψήφιος να διαθέτει γνώσεις σε Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής & Δεξιότητες σε Βασικό Επίπεδο στη χρήση Η/Υ, σε όλες τις εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου και Υπηρεσιών Διαδικτύου. Για την απόκτηση του ολοκληρωμένου Πιστοποιητικού, απαιτείται εξέταση στις παρακάτω ενότητες:

 

Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων – Microsoft Windows,

 

Επεξεργασία Κειμένου – Microsoft Word,

 

Υπολογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel,

 

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Internet & Microsoft Outlook,

 

Παρουσιάσεις – Microsoft PowerPoint,

 

Βάσεις Δεδομένων – Microsoft Access.

+
Περιγραφή Ενοτήτων & Εκπαιδευτικών Στόχων
 1. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows).

   

Τα Microsoft Windows αποτελούν το δημοφιλέστερο λειτουργικό σύστημα στον κόσμο. Στην ενότητα αυτή ο υποψήφιος εκπαιδεύεται στην χρήση και διαχείριση αρχείων και φακέλων, στην εξατομίκευση του υπολογιστή, στην αλλαγή ρυθμίσεων, στην εγκατάσταση και απεγκατάσταση προγραμμάτων όπως και σε εργασίες εκτύπωσης.

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει απαραιτήτως τη χρήση εντολών δημιουργίας, μετονομασίας, επιλογής, μετακίνησης, αντιγραφής, διαγραφής και επαναφοράς φακέλων και αρχείων.

 1. Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word).

   

Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που σχεδιάστηκε από τη Microsoft, χρησιμοποιείται για την επεξεργασία (σύνθεση, διόρθωση, μορφοποίηση, και εκτύπωση) εγγράφων.

 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:

 

Στην ενότητα Επεξεργασία Κειμένου ο υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει βασικές λειτουργίες της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου. Να είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να διαχειρίζεται ένα έγγραφο, να μορφοποιεί το κείμενο αλλά και το έγγραφο στο σύνολο του. Επίσης, να δημιουργεί και να διαχειρίζεται πίνακες και αντικείμενα, καθώς και να χρησιμοποιεί ειδικές λειτουργίες όπως η συγχώνευση αλληλογραφίας και οι εκτυπώσεις.

 

 1. Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel).

   

Οι εφαρμογές των Υπολογιστικών Φύλλων χρησιμοποιούνται για την οικονομική και επιστημονική ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων. Τα προγράμματα αυτά εκτελούν υπολογισμούς και παρουσιάζουν με γραφήματα σχέσεις μεταξύ των δεδομένων.

 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:

 

Στην ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να γνωρίζει βασικές λειτουργίες της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων. Να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εργασίες, να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται δεδομένα. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει βασικούς μαθηματικούς, λογικούς τύπους και συναρτήσεις, να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα.

 

 1. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Microsoft internet).

   

Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στη σημερινή ζωή, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και για όλες τις ηλικίες. Η χρήση υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ιστοσελίδες ενημέρωσης,  e-mail, διαδικτυακοί χώροι συζητήσεων, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κλπ, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας.

 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου: Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη.

 

Στο πρώτο μέρος ο υποψήφιος μαθαίνει βασικούς όρους και έννοιες του διαδικτύου, όρους που αφορούν στην ασφάλεια και στην την οργάνωση του διαδικτύου. Μαθαίνει επίσης να περιηγείται στον παγκόσμιο ιστό και να χρησιμοποιεί λειτουργίες αναζήτησης, μετακίνησης, δημιουργίας σελιδοδεικτών

 

Στο δεύτερο μέρος ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί βασικές έννοιες που αφορούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Να χειρίζεται την εφαρμογή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να στέλνει, να λαμβάνει μηνύματα και να διαχειρίζεται μηνύματα, να χρησιμοποιεί το βιβλίο διευθύνσεων και να εκτυπώνει.

 

 1. Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)

   

Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων με σκοπό την εύκολη και γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης. ο γνώστης χειρισμού μια βάσης δεδομένων κατέχει μια ανεκτίμητη δεξιότητα για πολλές θέσεις εργασίας.

 

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:

 

Στην ενότητα Βάσεις Δεδομένων ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τις γνώσεις του σε βασικές λειτουργίες στο περιβάλλον διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Εξετάζονται οι λειτουργίες πινάκων και σχέσεων μεταξύ πεδίων των πινάκων και η δημιουργία και μορφοποίηση φορμών. Επιπρόσθετα, η εξέταση περιλαμβάνει βασικές εργασίες δεδομένων, όπως διατύπωση και χειρισμό ερωτημάτων, δημιουργία, τροποποίηση, αποθήκευση και διαγραφή αναφορών – εκθέσεων καθώς και εργασιών εκτύπωσης των προαναφερθέντων.

 

 1. Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)

   

Χρησιμοποιώντας το PowerPoint, δημιουργούνται παρουσιάσεις, στις οποίες ενσωματώνονται αποτελεσματικά έγχρωμο κείμενο και φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, πίνακες, γραφήματα και ταινίες. Η μετάβαση από την μια προβολή στην άλλη γίνεται όπως σε μια προβολή παρουσίασης. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσθέσει κίνηση στο κείμενο και τις εικόνες στην οθόνη, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κινουμένων σχεδίων καθώς και ηχητικά εφέ και αφήγηση.

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο υποψήφιος καλείται να πιστοποιηθεί σε δεξιότητες δημιουργίας και χειρισμού παρουσιάσεων με χρήση βασικών λειτουργιών και βοηθητικών εργαλείων. Ειδικότερα, μερικές από τις πιο βασικές λειτουργίες που εξετάζονται είναι η σχεδίαση παρουσιάσεων και διαφανειών, η επεξεργασία κειμένου και εικόνων που περιλαμβάνονται στις διαφάνειες, η σχεδίαση και μορφοποίηση αντικειμένων και γραφημάτων, η δημιουργία οργανογραμμάτων και η διαχείριση των προαναφερθέντων με προσθήκη κατάλληλων εφέ ώστε να απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό κατά περίπτωση. Η προβολή των παρουσιάσεων και οι παράμετροι εκτύπωσης αποτελούν επίσης αντικείμενο εξέτασης σε αυτή την ενότητα.

Εκμάθηση

Η εκμάθηση όλων των παραπάνω προγραμμάτων γίνεται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ομίλου ekΜάθησις με σύγχρονο εξοπλισμό, οργανωμένη δομή μαθημάτων και με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.

 

Οι υποψήφιοι παρακολουθούν σειρά θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων με αληθινά παραδείγματα, καθώς και πλήρη τεστ προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

 

Στον εκπαιδευτικό όμιλο Εκμάθησις ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι για εμάς ξεχωριστός. Η εκπαίδευση στους υπολογιστές γίνεται εξατομικευμένα και τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ανάγκες, τα ωράρια και τις δυνατότητες του καθενός ξεχωριστά.

 

  • Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον ρυθμό, τις μέρες και τις ώρες παρακολούθησης που τους βολεύουν.

 

  • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με συνδυασμό ιδιαίτερων μαθημάτων με καθηγητή και εκπαίδευσης και εξάσκησης μέσω υπολογιστή.

 

  • Δεν δημιουργούνται κενά στην ύλη των μαθημάτων, καθώς οι εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν στο προηγούμενο μάθημα.

 

  • Οι εξετάσεις γίνονται ανά ενότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα στις εγκαταστάσεις μας.
Υπολογιστές για Αρχάριους

Υπολογιστές για Αρχάριους

Πιστοποίηση H/Y για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Πιστοποίηση Υπολογιστών

Πιστοποίηση H/Y – Προχωρημένο Επίπεδο

Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι
20 – 30 ώρες για τις 3 ενότητες ή 50 ώρες για τις 6 ενότητες.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων,
Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο εκπαιδευόμενος να έχει γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην χρήση Η/Υ.

Διαδικασία Πιστοποίησης.

 
Κάθε γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε ενότητα είναι 50 λεπτά και η βάση για την επιτυχή εξέταση είναι το 70%.

 

Η εξέταση περιλαμβάνει αποκλειστικά case studies, ώστε ο υποψήφιος να αποδείξει στην πράξη τις γνώσεις του. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να επιδείξει συνολική γνώση στις εφαρμογές του Microsoft Office, με την επιτυχή ολοκλήρωση των ενοτήτων, λαμβάνει το πιστοποιητικό του φορέα που εξετάστηκε. Φυσικά, μπορεί να λάβει πιστοποιητικά και για μεμονωμένες ενότητες του Office στις οποίες έχει εξεταστεί με επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο και για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2810288853  είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην διπλανή φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς και να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το Τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

Επιλέξτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (απαραίτητο)


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης (απαραίτητο)

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies