Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ενισχύει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα παρέχει επίσης το αναγκαίο υπόβαθρο στους συμμετέχοντες που πρόκειται να ακολουθήσουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια από ειδικούς και με την προετοιμασία της διατριβής τους. Οι συμμετέχοντες είναι επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Ναυτιλιακή Διοίκηση και Διεθνές Εμπόριο Πανεπιστήμιο Frederick Ηράκλειο

“Σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές με βάση σχετικές έρευνες το ΜΒΑ παραμένει ένα από τα πιο δυνατά μεταπτυχιακά σε μία κορεσμένη αγορά μεταπτυχιακών τίτλων.”

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των οικονομικών, χρηματοοικονομικής, λογιστικής, μάρκετινγκ και διοίκησης από καθηγητές με ειδίκευση στους τομείς αυτούς με διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα και δημοσιεύσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό ότι, πέρα από την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων στους προαναφερθέντες τομείς, είναι η ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων και γνώσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσω της μελέτης πραγματικών περιπτώσεων (case studies) στην αντιμετώπιση πραγματικών οικονομικών καταστάσεων στη μελλοντική τους καριέρα. Το πρόγραμμα προετοιμάζει επίσης τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (sustainable growth) των κοινοτήτων τους.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Η διάρκεια του προγράμματος, είναι ως εξής:

 

 • Πλήρης φοίτηση: τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες)
 • Μερική φοίτηση: έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες)

 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στον αναμενόμενο χρόνο, η διάρκεια των σπουδών για το Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή μπορεί να παραταθεί. Ο χρόνος επέκτασης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Frederick.

The Program requires the completion of 90 ECTS -European Credit Transfer System – units. Out of these, 45 ECTS are allocated to nine core modules, 15 ECTS are allocated to three electives or one specialization and the remaining 30 ECTS are allocated to the Thesis Modules . Each module is delivered by 3-hour lectures per week.

In summary, the content of theMBA consists of the following components:

Module Group ECTS
Core Modules 45
One Specialization or three Electives 15
Thesis Modules 30
TOTAL 90


Core modules:
The Core MBA curriculum consists of nine courses aiming to cover the essential business disciplines and improve your analytical thinking and decision-making skills to enhance your professional career. The core courses will deal with many challenges facing business managers across different industry sectors.

MBA electives: The MBA elective portfolio offered by the School consists of 9 courses covering various subject areas. The electives will allow you to specialize in areas of specific interest or professional development or to explore new possible avenues. They will be delivered mainly by our experienced faculty but they also include guest lecturers from business or consulting firms who will share with you real-world experience.

The list of electives courses is always updated and subject to change. You will have to choose any three of the available electives to fit your own specific needs and interests.

MBA Specializations: The MBA offers you the opportunity to select one of the following two Specializations which best serves your career development, namely, the ‘Innovation & Entrepreneurship’ specialization and the “Strategic Marketing” Specialization. The specialization is achieved by completing a Final MBA Project on a relevant thematic topic and opting for a specific combination of three electives from the MBA elective portfolio.

Thesis Modules .These include the Final MBA Project and a Research Methods course on the research methodology that can be a employed to carry out the project. The final project offers you a valuable opportunity to put into practice the theory you learnt and knowledge you acquired on the MBA. Working on a real-life business problem, the project consolidates your experience, enables you to develop specialized expertise and exposes you to career enhancing opportunities. The final project can be sponsored either by your current employer or other companies from various industries or government environment. This will give you a great opportunity to approach potential employers or organizations that are of particular interest to you. Examples include companies in sectors, such as, manufacturing, economics and finance, transportation and storage, retail and wholesale, consulting, distribution and logistics, scientific and technical activities.

Core Modules

You must successfully complete 45 ECTS from the following list:

No. Code Name ECTS
1 DLMBA511 MANAGERIAL ACCOUNTING 5
2 DLMBA512 MANAGERIAL ECONOMICS 5
3 DLMBA513 MARKETING PRINCIPLES 5
4 DLMBA514 FINANCIAL MANAGEMENT 5
5 DLMBA515 QUANTITATIVE METHODS 5
6 DLMBA516 HRM & LEADERSHIP 5
7 DLMBA517 STRATEGIC MANAGEMENT 5
8 DLMBA518 PROJECT  MANAGEMENT 5
9 DLMBA540 GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT 5

MBA Electives

You must successfully complete 15 ECTS from the following list:

No. Code Name ECTS
1 DLMBA522 INNOVATION AND GROWTH 5
2 DLMBA524 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 5
3 DLMBA525 FUNDAMENTALS OF STRATEGIC MARKETING PLANNING 5
4 DLMBA528 ENTREPRENEURSHIP 5
5 DLMBA531 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 5
6 DLMBA532 PROJECT TIME, COST AND RISK MANAGEMENT 5
7 DLMBA536 MANAGING INNOVATION 5
8 DLMBA537 INTERNATIONAL MARKETING 5
9 DLMBA538 OPERATIONS MANAGEMENT 5

Alternatively, you must successfully complete 15 ECTS from one of the following:
MBA Specializations

Innovation & Entrepreneurship Specialization
No. Code Name ECTS
1 DLMBA522 INNOVATION AND GROWTH 5
2 DLMBA528 ENTREPRENEURSHIP 5
3 DLMBA536 MANAGING INNOVATION 5

Or

Strategic Marketing Specialization
No. Code Name ECTS
1 DLMBA524 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 5
2 DLMBA525 FUNDAMENTALS OF STRATEGIC MARKETING PLANNING 5
3 DLMBA537 INTERNATIONAL MARKETING 5


Thesis
Modules

You must successfully complete 30 ECTS from the following list:

No. Code Name ECTS
1 DLMBA510 RESEARCH METHODS 5
2 DLMBA519 FINAL MBA PROJECT 25

Each of the first two semesters is broken down in two academic periods. Each period consists of 6 weeks in which you have to undertake three courses and one week where you are expected to solve on-line quizzes, present your projects or assignments for the course and attend seminars. During the final week of the semester you will undertake the final exams.  A course, core or elective, lasts for 6 weeks.

Course Structure Diagram

SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLMBA511 MANAGERIAL ACCOUNTING 5
DLMBA512 MANAGERIAL ECONOMICS 5
DLMBA513 MARKETING PRINCIPLES 5
DLMBA514 FINANCIAL MANAGEMENT 5
DLMBA515 QUANTITATIVE METHODS 5
DLMBA516 HRM & LEADERSHIP 5
TOTAL 30

 

SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLMBA517 STRATEGIC MANAGEMENT 5
DLMBA518 PROJECT MANAGEMENT 5
DLMBA540 GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT 5
FREE5 ELECTIVE OR  SPECIALISATION ELECTIVE 5
FREE5 ELECTIVE OR  SPECIALISATION ELECTIVE 5
FREE5 ELECTIVE OR  SPECIALISATION ELECTIVE 5
TOTAL 30

 

SEMESTER 3
Code Name ECTS
DLMBA510 RESEARCH METHODS 5
DLMBA519 FINAL MBA PROJECT 25
TOTAL 30

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ή Στόχοι του Προγράμματος Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
– Κατανοούν τις αρχές μικροοικονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να βρίσκουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό.
– Αξιολογούν επενδύσεις και άλλες χρηματοδοτικές αποφάσεις.
– Δημιουργούν σχέδια μάρκετινγκ και τοποθέτησης νέων προϊόντων και υπηρεσίων στην αγορά.
– Αναπτύσσουν τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες για να ηγούνται των επιχειρήσεών τους σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
– Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου.
– Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες στην ανάλυση των δεδομένων προγραμματισμού νέων επιχειρηματικών σχεδίων.
– Κατανοούν τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

+
Δομή & Περιεχόμενο

The Program requires the completion of 90 ECTS -European Credit Transfer System – units. Out of these, 45 ECTS are allocated to nine core modules, 15 ECTS are allocated to three electives or one specialization and the remaining 30 ECTS are allocated to the Thesis Modules . Each module is delivered by 3-hour lectures per week.

In summary, the content of theMBA consists of the following components:

Module Group ECTS
Core Modules 45
One Specialization or three Electives 15
Thesis Modules 30
TOTAL 90


Core modules:
The Core MBA curriculum consists of nine courses aiming to cover the essential business disciplines and improve your analytical thinking and decision-making skills to enhance your professional career. The core courses will deal with many challenges facing business managers across different industry sectors.

MBA electives: The MBA elective portfolio offered by the School consists of 9 courses covering various subject areas. The electives will allow you to specialize in areas of specific interest or professional development or to explore new possible avenues. They will be delivered mainly by our experienced faculty but they also include guest lecturers from business or consulting firms who will share with you real-world experience.

The list of electives courses is always updated and subject to change. You will have to choose any three of the available electives to fit your own specific needs and interests.

MBA Specializations: The MBA offers you the opportunity to select one of the following two Specializations which best serves your career development, namely, the ‘Innovation & Entrepreneurship’ specialization and the “Strategic Marketing” Specialization. The specialization is achieved by completing a Final MBA Project on a relevant thematic topic and opting for a specific combination of three electives from the MBA elective portfolio.

Thesis Modules .These include the Final MBA Project and a Research Methods course on the research methodology that can be a employed to carry out the project. The final project offers you a valuable opportunity to put into practice the theory you learnt and knowledge you acquired on the MBA. Working on a real-life business problem, the project consolidates your experience, enables you to develop specialized expertise and exposes you to career enhancing opportunities. The final project can be sponsored either by your current employer or other companies from various industries or government environment. This will give you a great opportunity to approach potential employers or organizations that are of particular interest to you. Examples include companies in sectors, such as, manufacturing, economics and finance, transportation and storage, retail and wholesale, consulting, distribution and logistics, scientific and technical activities.

Core Modules

You must successfully complete 45 ECTS from the following list:

No. Code Name ECTS
1 DLMBA511 MANAGERIAL ACCOUNTING 5
2 DLMBA512 MANAGERIAL ECONOMICS 5
3 DLMBA513 MARKETING PRINCIPLES 5
4 DLMBA514 FINANCIAL MANAGEMENT 5
5 DLMBA515 QUANTITATIVE METHODS 5
6 DLMBA516 HRM & LEADERSHIP 5
7 DLMBA517 STRATEGIC MANAGEMENT 5
8 DLMBA518 PROJECT  MANAGEMENT 5
9 DLMBA540 GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT 5

MBA Electives

You must successfully complete 15 ECTS from the following list:

No. Code Name ECTS
1 DLMBA522 INNOVATION AND GROWTH 5
2 DLMBA524 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 5
3 DLMBA525 FUNDAMENTALS OF STRATEGIC MARKETING PLANNING 5
4 DLMBA528 ENTREPRENEURSHIP 5
5 DLMBA531 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 5
6 DLMBA532 PROJECT TIME, COST AND RISK MANAGEMENT 5
7 DLMBA536 MANAGING INNOVATION 5
8 DLMBA537 INTERNATIONAL MARKETING 5
9 DLMBA538 OPERATIONS MANAGEMENT 5

Alternatively, you must successfully complete 15 ECTS from one of the following:
MBA Specializations

Innovation & Entrepreneurship Specialization
No. Code Name ECTS
1 DLMBA522 INNOVATION AND GROWTH 5
2 DLMBA528 ENTREPRENEURSHIP 5
3 DLMBA536 MANAGING INNOVATION 5

Or

Strategic Marketing Specialization
No. Code Name ECTS
1 DLMBA524 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS 5
2 DLMBA525 FUNDAMENTALS OF STRATEGIC MARKETING PLANNING 5
3 DLMBA537 INTERNATIONAL MARKETING 5


Thesis
Modules

You must successfully complete 30 ECTS from the following list:

No. Code Name ECTS
1 DLMBA510 RESEARCH METHODS 5
2 DLMBA519 FINAL MBA PROJECT 25
+
Κατανομή σε Εξάμηνα

Each of the first two semesters is broken down in two academic periods. Each period consists of 6 weeks in which you have to undertake three courses and one week where you are expected to solve on-line quizzes, present your projects or assignments for the course and attend seminars. During the final week of the semester you will undertake the final exams.  A course, core or elective, lasts for 6 weeks.

Course Structure Diagram

SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLMBA511 MANAGERIAL ACCOUNTING 5
DLMBA512 MANAGERIAL ECONOMICS 5
DLMBA513 MARKETING PRINCIPLES 5
DLMBA514 FINANCIAL MANAGEMENT 5
DLMBA515 QUANTITATIVE METHODS 5
DLMBA516 HRM & LEADERSHIP 5
TOTAL 30

 

SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLMBA517 STRATEGIC MANAGEMENT 5
DLMBA518 PROJECT MANAGEMENT 5
DLMBA540 GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT 5
FREE5 ELECTIVE OR  SPECIALISATION ELECTIVE 5
FREE5 ELECTIVE OR  SPECIALISATION ELECTIVE 5
FREE5 ELECTIVE OR  SPECIALISATION ELECTIVE 5
TOTAL 30

 

SEMESTER 3
Code Name ECTS
DLMBA510 RESEARCH METHODS 5
DLMBA519 FINAL MBA PROJECT 25
TOTAL 30
+
Στόχοι

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ή Στόχοι του Προγράμματος Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
– Κατανοούν τις αρχές μικροοικονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να βρίσκουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό.
– Αξιολογούν επενδύσεις και άλλες χρηματοδοτικές αποφάσεις.
– Δημιουργούν σχέδια μάρκετινγκ και τοποθέτησης νέων προϊόντων και υπηρεσίων στην αγορά.
– Αναπτύσσουν τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες για να ηγούνται των επιχειρήσεών τους σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
– Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου.
– Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες στην ανάλυση των δεδομένων προγραμματισμού νέων επιχειρηματικών σχεδίων.
– Κατανοούν τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Προνομιακά Δίδακτρα έως 20% έως 20-12-23

επί της αρχικής τιμής 5490 €. Κόστος Διδάκτρων 4.320 €

Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται σε €5.490.

 

Επιπλέον τέλη  εγγραφών (100€/εξάμηνο), φάκελος φοιτητή (35€) και έκδοση μεταπτυχιακού τίτλου (55€).

Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

 • Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (635€) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 • Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

+
Κόστος Διδάκτρων

Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται σε €5.490.

 

Επιπλέον τέλη  εγγραφών (100€/εξάμηνο), φάκελος φοιτητή (35€) και έκδοση μεταπτυχιακού τίτλου (55€).

Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

 • Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (635€) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 • Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Από 21/12/2019 έως 28/1/2020, προσφέρεται έκπτωση 5% (επί των διδάκτρων) σε:

 

 • Κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
 • Πολύτεκνους/τρίτεκνους
 • Ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού
 • Περίπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης των διδάκτρων
 • Αμεα
 • Μονογονεϊκές οικογένειες

 

* η έκπτωση δεν λειτουργεί αθροιστικά

Κόστος Διδάκτρων 5215 €  (~285€ / Μήνα)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση (Κατεβάστε από εδώ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Κατεβάστε από εδώ)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • 2 Έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ένα κείμενο για το λόγο της επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού (Κατεβάστε ένα παράδειγμα από εδώ)
 • Συστατική επιστολή από εργασιακό ή ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 • Βιογραφικό
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του μεταπτυχιακού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

+
Α) - Κριτήρια Εισδοχής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση (Κατεβάστε από εδώ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Κατεβάστε από εδώ)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • 2 Έγχρωμες φωτογραφίες
 • Ένα κείμενο για το λόγο της επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού (Κατεβάστε ένα παράδειγμα από εδώ)
 • Συστατική επιστολή από εργασιακό ή ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 • Βιογραφικό
+
Β) - Προεγγραφή.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.
+
Γ) - Εγγραφή.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του μεταπτυχιακού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες  για το Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2810288853  είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην διπλανή φόρμα ώστε να σας ενημερώσουμε για το Μεταπτυχιακό που σας ενδιαφέρει.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τον αναλυτικό οδηγό σπουδών κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΑποδέχομαι τους όρους χρήσης (απαραίτητο)

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies