Πτυχίο Δια Ζώσης (Με φυσική Παρουσία)

Σπουδές εκτός Πανελληνίων χωρίς το άγχος των αποτελεσμάτων – Σπουδές στην Κύπρο στο Πανεπιστήμιο Frederick. Αναγνωρισμένο τόσο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδος, όσο και από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές και ισότιμο προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Οι συνεργάτες των εκπαιδευτικών μας κέντρων ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους για τα Εξ αποστάσεως Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και τα Δια Ζώσης (με φυσική παρουσία στην Κύπρο) του Πανεπιστήμιου Frederick. Αναλαμβάνουμε επίσης, όλη την διαδικασία έγκρισης και εγγραφής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

Πτυχίο ΑΕΙ χωρίς Πανελλήνιες

Περιγραφή Προγράμματος

 


Το Πτυχίο Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Frederick έχει αξιολογηθεί και αναγνωριστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα πλαισιώνονται και υποστηρίζονται από δύο Εργαστήρια:

 

 • το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας και
 • το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

 

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας εξοπλίζεται με τα απαραίτητα όργανα και ψυχομετρικά εργαλεία ώστε να καλύπτουν τις εργαστηριακές ανάγκες των μαθημάτων της Αναπτυξιακής, Γνωστικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας όπως και των μαθημάτων Στατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας και της Πτυχιακής Εργασίας

 

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας σχεδιάζεται να προσφέρει επίσης κλινικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick όπως και στο ευρύτερο κοινό, πράγμα που αποτελεί άλλη μία καινοτομία του Τμήματος.

 

με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι μας αναμένεται να:

 

 • έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση της θεωρίας, των κυρίων εννοιών και των μεθόδων της Ψυχολογίας, να είναι ικανοί να αναπτύξουν ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης των διαφόρων αντικειμένων και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της ψυχολογίας όπου αρμόζει,
 • εξοικειωθούν με την αναζήτηση των απαραίτητων πηγών πληροφόρησης και να καταστούν μελετητές της εξελικτικής πορείας της επιστήμης τους,
 • λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικές δραστηριότητες επιδεικνύοντας τις αποκτηθείσες ερευνητικές τους δεξιότητες στο σχεδιασμό, τις μεθόδους, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, καθώς και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • χρησιμοποιούν κριτική σκέψη και να επιδεικνύουν διερευνητικό πνεύμα και δημιουργικότητα στις θεωρητικές και μεθοδολογικές επιστημονικές τους προσεγγίσεις,
 • να είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικοί στη διάδοση γνώσης και πληροφοριών
 • εκφράζουν και να αναπτύσσουν επιστημονικά επιχειρήματα μέσα σε ένα κλίμα ακαδημαϊκού διαλόγου, παραπέμποντας σε αποδεδειγμένες ακαδημαϊκές απόψεις,
 • να αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία και να τηρούν απαρέγκλιτα το πλαίσιο δεοντολογικών κανόνων βιοηθικής
 • έχουν κατασταλαγμένη και ρεαλιστική άποψη για την μελλοντική τους επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία
 • διαθέτουν προηγμένη αυτογνωσία και ενσυναίσθηση με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • και να είναι διατεθειμένοι να τις προάγουν συνεχώς

Απευθύνεται

Απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια καριέρα στο χώρο της ψυχολογίας.

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για να συμπεριληφθούν στο επίσημο μητρώο ψυχολόγων, όπως προνοεί η Κυπριακή νομοθεσία.

Ψυχολογία είναι η επιστήμη της νόησης και της συμπεριφοράς. Αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς από το πώς αναπτυσσόμαστε και αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον ως τις βιολογικές διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά.

 

Πρόκειται για μια συναρπαστική επιστήμη, δημοφιλή και ευρεία που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Περιλαμβάνει τη μελέτη του νευρικού συστήματος και των γνωστικών λειτουργιών, τη μελέτη των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου και των ομάδων, τη μελέτη της ανάπτυξης του παιδιού, της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και αδυναμιών μας, των αποκλίσεων της συμπεριφοράς, της ψυχοπαθολογίας καθώς και της κλινικής αντιμετώπισης των.

 

Στηρίζεται τόσο στη συστηματική εμπειρική έρευνα όσο και στη θεωρία και, επομένως, περιλαμβάνει εκπαίδευση στις ερευνητικές μεθόδους οι οποίες, βέβαια, απαιτούν κάποιες γνώσεις στατιστικής και δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Αναγκαία, επίσης είναι και η ικανότητα διατύπωσης σαφούς και λιτού γραπτού λόγου, όπως και της εύστοχης διατύπωσης θεωρητικών επιχειρημάτων και ερευνητικών ευρημάτων.

 

Οι σπουδές για την απόκτηση το βασικού πτυχίου Ψυχολογίας (B.Sc.) στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου FREDERICK διασφαλίζουν μια εκτεταμένη μελέτη και στέρεη γνώση των διαφορετικών θεωριών της επιστήμης αυτής καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ειδικές μεθόδους έρευνας.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ψυχολογίας με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανέμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

 

 

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 225
Επιλεγόμενα Μαθήματα 15
ΣΥΝΟΛΟ 240

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 225 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

 

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 BPSY101 Βιολογική Ψυχολογία 5 3
2 CPSY101 Γνωστική Ψυχολογία Ι 5 3
3 CPSY102 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ 5 3
4 DEVE101 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι 5 3
5 DEVE201 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 5 3
6 ECBT301 Η Γνωστική- Συμπεριφοριστική Προσέγγιση 5 3
7 EPSY101 Επαγγελματική Δεοντολογία 5 3
8 FPSY300 Η Ψυχοδυναμική Προσέγγιση 5 3
9 FPSY400 Συστημική Θεώρηση της Οικογένειας 5 3
10 HPSY300 Ψυχολογία της Υγείας 5 3
11 IPSY100 Νους και Συμπεριφορά 5 3
12 IPSY400 Κυβερνοψυχολογία 5 3
13 KPSY200 Σχολική Ψυχολογία 5 2 + 1
14 KPSY301 Κλινική Ψυχολογία 5 3
15 LPSY201 Ανάλυση Συμπεριφοράς:Η Συμπεριφορά ως μια Διαδικασία Μάθησης 5 2 + 1
16 NPSY301 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία 5 3
17 OPSY400 Οργανωτική Ψυχολογία 5 3
18 PDIS101 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στην Ψυχολογία 5 2 + 1
19 PDIS102 Ανάλυση και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών 5 3
20 PDIS200 Βασικές Αρχές Ψυχομετρίας 5 2 + 1
21 PDIS202 Στατιστική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία ΙΙ 5 2 + 1
22 PDIS203 Στατιστική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία Ι 5 2 + 1
23 PDIS301 Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 5 2 + 1
24 PDIS401 Πτυχιακή Εργασία Ι 5 0
25 PDIS402 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 5 0
26 PENG101 Αγγλικά I 5 3
27 PENG201 Αγγλικά II 5 3
28 PENG301 Αγγλικά IΙΙ 5 3
29 PENG401 Αγγλικά IV 5 3
30 PPSY201 Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές 5 3
31 PPSY202 Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία 5 3
32 PPSY203 Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 5 3
33 PPSY401 Θετική Ψυχολογία: 5 1 + 2
34 RPSY401 Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή προσέγγιση 5 3
35 RPSY402 Ψυχολογική Ανθεκτικότητα 5 3
36 SPSY101 Κοινωνική Ψυχολογία Ι 5 3
37 SPSY201 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ 5 3
38 SPSY300 Συμβουλευτική Ψυχολογία 5 3
39 TPSY200 Διαπολιτισμική Ψυχολογία 5 3
40 WPSY101 Εφαρμοσμένη Πειραματική Ψυχολογία: Εργαστήριο 5 3
41 WPSY201 Αυτογνωσία: Βιωματικό Εργαστήριο 5 3
42 WPSY302 Εφαρμογές Βασικών Ψυχομετρικών Εργαλείων 5 3
43 WPSY400 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας Ι 5 3
44 WPSY401 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας ΙΙ 5 3
45 WPSY402 Εφαρμογές Γνωστικής Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης 5 3

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 15 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

 

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 EPSY301 Ψυχολογία της 3ης Ηλικίας 5 3
2 EPSY302 Βία και παραβατικότητα 5 3
3 EPSY305 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 5 3
4 EPSY306 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία-1 5 3
5 EPSY307 Ψυχολογία των ΜΜΕ 5 3
6 EPSY308 Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός 5 3
7 ΕPSY303 Ψυχολογία του εθισμού 5 3
8 ΕPSY304 Κοινωνικοί Θεσμοί: Ψυχολογία της Κοινωνικής Φροντίδας 5 3
+
Στόχοι Προγράμματος

Ψυχολογία είναι η επιστήμη της νόησης και της συμπεριφοράς. Αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς από το πώς αναπτυσσόμαστε και αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον ως τις βιολογικές διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά.

 

Πρόκειται για μια συναρπαστική επιστήμη, δημοφιλή και ευρεία που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Περιλαμβάνει τη μελέτη του νευρικού συστήματος και των γνωστικών λειτουργιών, τη μελέτη των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου και των ομάδων, τη μελέτη της ανάπτυξης του παιδιού, της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και αδυναμιών μας, των αποκλίσεων της συμπεριφοράς, της ψυχοπαθολογίας καθώς και της κλινικής αντιμετώπισης των.

 

Στηρίζεται τόσο στη συστηματική εμπειρική έρευνα όσο και στη θεωρία και, επομένως, περιλαμβάνει εκπαίδευση στις ερευνητικές μεθόδους οι οποίες, βέβαια, απαιτούν κάποιες γνώσεις στατιστικής και δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Αναγκαία, επίσης είναι και η ικανότητα διατύπωσης σαφούς και λιτού γραπτού λόγου, όπως και της εύστοχης διατύπωσης θεωρητικών επιχειρημάτων και ερευνητικών ευρημάτων.

 

Οι σπουδές για την απόκτηση το βασικού πτυχίου Ψυχολογίας (B.Sc.) στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου FREDERICK διασφαλίζουν μια εκτεταμένη μελέτη και στέρεη γνώση των διαφορετικών θεωριών της επιστήμης αυτής καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ειδικές μεθόδους έρευνας.

+
Δομή

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ψυχολογίας με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανέμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

 

 

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 225
Επιλεγόμενα Μαθήματα 15
ΣΥΝΟΛΟ 240

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 225 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

 

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 BPSY101 Βιολογική Ψυχολογία 5 3
2 CPSY101 Γνωστική Ψυχολογία Ι 5 3
3 CPSY102 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ 5 3
4 DEVE101 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι 5 3
5 DEVE201 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 5 3
6 ECBT301 Η Γνωστική- Συμπεριφοριστική Προσέγγιση 5 3
7 EPSY101 Επαγγελματική Δεοντολογία 5 3
8 FPSY300 Η Ψυχοδυναμική Προσέγγιση 5 3
9 FPSY400 Συστημική Θεώρηση της Οικογένειας 5 3
10 HPSY300 Ψυχολογία της Υγείας 5 3
11 IPSY100 Νους και Συμπεριφορά 5 3
12 IPSY400 Κυβερνοψυχολογία 5 3
13 KPSY200 Σχολική Ψυχολογία 5 2 + 1
14 KPSY301 Κλινική Ψυχολογία 5 3
15 LPSY201 Ανάλυση Συμπεριφοράς:Η Συμπεριφορά ως μια Διαδικασία Μάθησης 5 2 + 1
16 NPSY301 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία 5 3
17 OPSY400 Οργανωτική Ψυχολογία 5 3
18 PDIS101 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στην Ψυχολογία 5 2 + 1
19 PDIS102 Ανάλυση και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών 5 3
20 PDIS200 Βασικές Αρχές Ψυχομετρίας 5 2 + 1
21 PDIS202 Στατιστική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία ΙΙ 5 2 + 1
22 PDIS203 Στατιστική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία Ι 5 2 + 1
23 PDIS301 Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 5 2 + 1
24 PDIS401 Πτυχιακή Εργασία Ι 5 0
25 PDIS402 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 5 0
26 PENG101 Αγγλικά I 5 3
27 PENG201 Αγγλικά II 5 3
28 PENG301 Αγγλικά IΙΙ 5 3
29 PENG401 Αγγλικά IV 5 3
30 PPSY201 Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές 5 3
31 PPSY202 Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία 5 3
32 PPSY203 Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 5 3
33 PPSY401 Θετική Ψυχολογία: 5 1 + 2
34 RPSY401 Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή προσέγγιση 5 3
35 RPSY402 Ψυχολογική Ανθεκτικότητα 5 3
36 SPSY101 Κοινωνική Ψυχολογία Ι 5 3
37 SPSY201 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ 5 3
38 SPSY300 Συμβουλευτική Ψυχολογία 5 3
39 TPSY200 Διαπολιτισμική Ψυχολογία 5 3
40 WPSY101 Εφαρμοσμένη Πειραματική Ψυχολογία: Εργαστήριο 5 3
41 WPSY201 Αυτογνωσία: Βιωματικό Εργαστήριο 5 3
42 WPSY302 Εφαρμογές Βασικών Ψυχομετρικών Εργαλείων 5 3
43 WPSY400 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας Ι 5 3
44 WPSY401 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας ΙΙ 5 3
45 WPSY402 Εφαρμογές Γνωστικής Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης 5 3

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα

 

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 15 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

 

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 EPSY301 Ψυχολογία της 3ης Ηλικίας 5 3
2 EPSY302 Βία και παραβατικότητα 5 3
3 EPSY305 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 5 3
4 EPSY306 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία-1 5 3
5 EPSY307 Ψυχολογία των ΜΜΕ 5 3
6 EPSY308 Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός 5 3
7 ΕPSY303 Ψυχολογία του εθισμού 5 3
8 ΕPSY304 Κοινωνικοί Θεσμοί: Ψυχολογία της Κοινωνικής Φροντίδας 5 3

Τετάρτη 29 Αυγούστου στις 7:00 μμ

Εκπαιδευτικός Όμιλος ekΜάθησις – Οδός: Χρυσοστόμου 6 – Ηράκλειο

Σπουδές χωρίς Πανελλήνιες

Ημέρα Γνωριμίας Πανεπιστήμιο Frederick

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα από τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Frederick για τις σχολές που του ενδιαφέρουν, τις Προοπτικές και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα της κάθε σχολής, το Κόστος Διαβίωσης και τη Φοιτητική ζωή στην Κύπρο.

Είσοδος Ελεύθερη προς το κοινό

Επιλογή Υποψηφίων

Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές όλο το Καλοκαίρι και το Εαρινό εξάμηνο.

  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Συμπληρωμένη αίτηση.

.

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

+
Α) - Κριτήρια Εισδοχής.

Επιλογή Υποψηφίων

Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές όλο το Καλοκαίρι και το Εαρινό εξάμηνο.

+
Β) - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Απολυτήριο Λύκείου.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
  • Συμπληρωμένη αίτηση.

.

+
Γ) - Προεγγραφή.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Το κέντρο μας αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο ελέγχει τα δικαιολογητικά και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.
+
Δ) - Εγγραφή.

Ο φοιτητής καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου, το κέντρο μας καταχωρεί τα στοιχεία του στην πλατφόρμα του Ομίλου Unicert και ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής, οπότε και ξεκινά το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Γραφείο Στέγασης το οποίο είναι υπεύθυνο να βοηθά τους φοιτητές να βρίσκουν κατάλληλη διαμονή και να συμβουλεύουν για τις επιλογές στέγασης. Το Γραφείο διατηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων για τις δυνατότητες στέγασης και ενημερώνει τους φοιτητές με σχετικές πληροφορίες και συμβουλές. Δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές εξωτερικού, επειδή αυτοί πιθανόν να αντιμετωπίσουν πρόσθετη δυσκολία στην εύρεση στέγασης.

Τα ενοίκια κυμαίνονται γύρω στα 300 με 350 ευρώ. Η διατροφή είναι αντίστοιχη με το κόστος διατροφής στην Ελλάδα. Κατά μέσο όρο ένας φοιτητής θα χρειαστεί μηνιαίως από 600- 800 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο ζωής που επιθυμεί κάθε φοιτητής.

 • Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος όπου προάγεται η εποικοδομητική μάθηση, η ακαδημαϊκή επιτυχία και η κοινωνικοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
 • Για κάθε φοιτητή ορίζεται Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ο οποίος τον καθοδηγεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
 • Το Πανεπιστήμιο Frederick, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους φοιτητές να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποφάσισε να εισαγάγει στις δομές του το θεσμό του Συνηγόρου του Φοιτητή. Ο Συνήγορος επιδιώκει συνεχώς επιβεβαίωση για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι γονείς μπορούν να ζητούν από το πανεπιστήμιο να λαμβάνουν ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καθιερώσει κυβερνητικά μέτρα στήριξης τα οποία προσφέρονται σχεδόν κάθε χρόνο, μετά από σχετική αίτηση.

 

Η ενίσχυση αφορά στην επιδότηση ενοικίου, διατροφής, αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και γραφικής ύλης και αγοράς ή αναβάθμισης  Η/Υ. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει το προσφερόμενο κονδύλι, τότε οι φοιτητές λαμβάνουν μέρος της επιδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους εκπροσώπους του Πανεπιστήμιου Frederick στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο Επικοινωνιας 2810288853 – Εκπαιδευτικός όμιλος eκMάθησις

 

Αποκλειστικός συνεργάτης στον νομό Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές ως προς τα ελληνικά ΑΕΙ, σε συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού UNICERT, αντιπρόσωπο του Πανεπιστημίου FREDERICK σε Ελλάδα και Βαλκάνια για τη προώθηση των προγραμμάτων σπουδών.