Αγγλικά για Ενήλικες

Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας είναι θεμελιώδους σημασίας στην επικοινωνία των ανθρώπων τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η γνώση της θεωρείται άτυπα υποχρεωτική, καθώς είναι η πρώτη διεθνής γλώσσα επικοινωνίας και ένα προσόν το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο κρίνεται ως ιδιαίτερα αξιόλογο, χρήσιμο και σημαντικό.

 

Αγγλικά για Ενήλικες

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ekΜάθησις σε συνεργασία με την UCERT, αποκλειστικό συνεργάτη του αναγνωρισμένου από το Ofqual Βρετανικού φορέα πιστοποίησης OCN London, υλοποιεί προγράμματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας για ενήλικες στο Ηράκλειο. Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα για τις εξετάσεις του πιστοποιητικού OCNLR, αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ και το Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulations), τον μεγαλύτερο βρετανικό οργανισμό διαπίστευσης των φορέων απονομής πιστοποιητικών.

 

Το πιστοποιητικό OCNLR είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών, κατάλληλο για μεταπτυχιακά, προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο, μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων, αξιολόγηση διοικητικών υπαλλήλων, προσλήψεις σε ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ, λιμάνια, εφορίες, τελωνεία, προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΚΕΠ.

Το πιστοποιητικό OCNLR έχει δια βίου ισχύ χωρίς να χρειάζεται ανανέωση.

Αναγνωρισμένα επίπεδα βάση ΑΣΕΠ:

 • B1 (Μέτρια Γνώση) 
 • Β2 (Καλή Γνώση ή Lower) 
 • Γ1 (C1) (Πολύ Καλή Γνώση) 
 • Γ2 (C2) (Άριστη Γνώση ή Proficiency).
Νέα Ταχύρρυθμα προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του πιστοποιητικού OCNLR, επιπέδου Lower (B2) & Proficiency (C2) αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ

Εκμάθηση

Αγγλικά Ενηλίκων. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ομίλου ekMάθησις (Κωδ. Αδείας : 2307312) έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών για ενήλικες.

Τα μαθήματα των της Αγγλικής γλώσσας γίνονται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ομίλου ekΜάθησις με σύγχρονο εξοπλισμό, οργανωμένη δομή μαθημάτων και με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης οι υποψήφιοι παρακολουθούν σειρά θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας καθώς και πλήρη τεστ προετοιμασίας σε θέματα προηγούμενων εξετάσεων.

Στον εκπαιδευτικό όμιλο ekMάθησις ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι για εμάς ξεχωριστός. Η εκπαίδευση γίνεται εξατομικευμένα, σε ιδιαίτερο μάθημα με την καθηγήτρια και τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ανάγκες, τα ωράρια και τις δυνατότητες του καθενός ξεχωριστά.

 • Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον ρυθμό, τις μέρες και τις ώρες παρακολούθησης που τους εξυπηρετούν.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με συνδυασμό ιδιαίτερων μαθημάτων με καθηγήτρια και εκπαίδευσης και εξάσκησης μέσω υπολογιστή.
 • Δεν δημιουργούνται κενά στην ύλη των μαθημάτων, καθώς οι εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν στο προηγούμενο μάθημα.
 • Ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει τον ρυθμό παρακολούθησης από 1 μήνα έως 6 μήνες.

Προσφέροντας πολλές επιλογές αναφορικά με τις μέρες και τις ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε το απαιτητικό και γεμάτο πρόγραμμα του κάθε εκπαιδευόμενου.

Το κέντρο μας εξειδικεύεται στην προετοιμασία για πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ και την αγορά εργασίας χωρίς ημερομηνία λήξης. Η επιλογή αυτή είναι ιδανική για όσους έχουν βασικές γνώσεις και επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση στην Αγγλική γλώσσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Έναρξη Μαθημάτων

Καθημερινά

Οι εκπαιδευόμενοι τελειοποιούν τις γνώσεις τους σε γραμματική και λεξιλόγιο και προετοιμάζονται για την κατανόηση κειμένων βασισμένα στη θεματολογία και τη δομή των εξετάσεων. Προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποιητικού επιπέδου Lower (Β2) και Advanced (Γ1/C1).

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απόκτηση του πιστοποιητικού ανωτέρου επιπέδου, οι σπουδαστές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, κατανοούν σύνθετα κείμενα και ενισχύουν τις ακουστικές δεξιότητες τους. Μέσω ενός πολύπλευρου προγράμματος εκπαίδευσης, στο σύγχρονο περιβάλλον διδασκαλίας του κέντρου μας πραγματοποιείται η προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποιητικού επιπέδου Proficiency (Γ2/C2).

OCNLR Certificate in ESOL International

 • Φιλικό προς τον υποψήφιο.
 • Βάση το 50% σε όλα τα επίπεδα, με την τελική βαθμολογία να βγαίνει με πλήρη συμψηφισμό των ενοτήτων.
 • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα με σύγχρονη και οικεία θεματολογία.
 • Εξετάζονται και τα 4 skills (δεξιότητες του λόγου Reading, Listening, Writing, Speaking).
 • Ερωτήσεις με απαντήσεις κλειστού τύπου (multiple choice).
 • Το Listening ακούγεται 2 φορές, μειώνοντας έτσι το άγχος των εξεταζόμενων, έχοντας και περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσουν το υλικό.
 • Εκθέσεις: Μία υποχρεωτική και μια με θέμα που επιλέγεται από τα τέσσερα προτεινόμενα, αναλόγως επιπέδου.
 • Προφορικά: Ένας εξεταστής ανά υποψήφιο με τη διάρκεια της εξέτασης να είναι 6-8 λεπτών.
 • Teleproctoring, δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις πιστοποίησης με εξ αποστάσεως επιτήρηση (TELEPROCTORING), οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.
 • Δυνατότητα δωρεάν επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας.
 • Δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων σε 3 μέρες (Επιπλέον χρέωση).
Listening


3 μέρη (δύο φορές)


30 ερωτήσεις


Reading


3 μέρη


30 ερωτήσεις


Writing


2 μέρη


150-200 λέξεις


Speaking


3 μέρη


 

Συνολική διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 15 λεπτά

Κόστος εξέτασης : 175€  /  Teleproctoring 185€

Listening


3 μέρη (δύο φορές)


30 ερωτήσεις


Reading


4 μέρη


30 ερωτήσεις


Writing


2 μέρη


250-300 λέξεις


Speaking


3 μέρη


 

Συνολική διάρκεια εξέτασης 3 ώρες

Κόστος εξέτασης : 195€   /  Teleproctoring 200€

+ Lower
Listening


3 μέρη (δύο φορές)


30 ερωτήσεις


Reading


3 μέρη


30 ερωτήσεις


Writing


2 μέρη


150-200 λέξεις


Speaking


3 μέρη


 

Συνολική διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 15 λεπτά

Κόστος εξέτασης : 175€  /  Teleproctoring 185€

+ Proficiency
Listening


3 μέρη (δύο φορές)


30 ερωτήσεις


Reading


4 μέρη


30 ερωτήσεις


Writing


2 μέρη


250-300 λέξεις


Speaking


3 μέρη


 

Συνολική διάρκεια εξέτασης 3 ώρες

Κόστος εξέτασης : 195€   /  Teleproctoring 200€

Επόμενες Εξετάσεις

There are no upcoming events.

Η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ωστόσο, είναι το πλέον απαραίτητο προσόν τόσο για την εύρεση εργασίας όσο και για τη διατήρηση μίας θέσης εργασίας.
Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι

80 ώρες για Lower

 60 ώρες για Proficiency.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευόμενος να έχει γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Αγγλικά για ενήλικες καθώς και για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2810288853  είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην διπλανή φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς και να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το Τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

Επιλέξτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (απαραίτητο)


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης (απαραίτητο)

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies