Επιδοτούμενα Προγράμματα

Δωρεάν Εκπαίδευση Υπολογιστών

Δωρεάν Εκπαίδευση Υπολογιστών
Οι επιδοτούμενες θέσεις αφορούν 150 καταρτιζόμενους.
Δικαιούχοι του προγράμματος Δωρεάν Εκπαίδευση Υπολογιστών είναι :

  • Άνεργοι
  • Φοιτητές
  • Δημόσιοι Υπάλληλοι

Οι δικαιούχοι εκπαιδεύονται ΔΩΡΕΑΝ καταβάλλοντας μόνο το κόστος των εξετάσεων στον φορέα για την απόκτηση πιστοποίησης.

Voucher Ανέργων για ηλικίες 29 έως 64 ετών

voucher 29 64

Νέο πρόγραμμα Voucher Ανέργων 2016 για ηλικίες 29 έως 64 ετών,

  • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €
  • Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος