Δωρεάν Εκπαίδευση Υπολογιστών

Δωρεάν Μαθήματα Υπολογιστών για απόκτηση Πιστοποίησης αναγνωρισμένης από τον ΑΣΕΠ.

 

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Εκμάθησις σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης UNICERT προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης υπολογιστών. Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν ΔΩΡΕΑΝ για να αποκτήσουν πιστοποίηση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές καταβάλλοντας μόνο το κόστος των εξετάσεων.

Νέα δράση «Δωρεάν Εκπαίδευση» με 200 νέες θέσεις.
Πιστοποίηση Υπολογιστών

Έναρξη Μαθημάτων

18/06/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων Προχωρημένου Επιπέδου

25/06/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων Προχωρημένου Επιπέδου

02/07/2024
 • Έναρξη Μαθημάτων Προχωρημένου Επιπέδου

Νέα δράση «Δωρεάν Εκπαίδευση Υπολογιστών» με 200 νέες επιδοτούμενες θέσεις.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι, οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για τις θέσεις εργασίας του δημοσίου, τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Οι θέσεις θα καλυφτούν κατά σειρά προτεραιότητας βάση της ημερομηνίας αίτησης τους. Οι δικαιούχοι εκπαιδεύονται ΔΩΡΕΑΝ  καταβάλλοντας μόνο το κόστος των εξετάσεων στον φορέα  για την απόκτηση πιστοποίησης.

Ενότητες

 

Οι ενότητες στις οποίες μπορούν εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν είναι οι εξής:

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ

 

Ο υποψήφιος για να συμμετάσχει σε προκηρύξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού σε Έννοιες & Δεξιότητες της Πληροφορικής σε Βασικό Επίπεδο στη χρήση Η/Υ, σε ορισμένες εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου κ Υπηρεσιών Διαδικτύου. Βάσει του 44ΠΔ/2005, οι ελάχιστες ενότητες Πιστοποίησης για το ΑΣΕΠ είναι οι ακόλουθες:

 

Επεξεργασία Κειμένου – Microsoft Word,

 

Υπολογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel,

 

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Internet & Microsoft Outlook,

 

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ

 

Αρκετές πλέον προκηρύξεις ζητούν ο υποψήφιος να διαθέτει γνώσεις σε Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής & Δεξιότητες σε Βασικό Επίπεδο στη χρήση Η/Υ, σε όλες τις εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου και Υπηρεσιών Διαδικτύου. Για την απόκτηση του ολοκληρωμένου Πιστοποιητικού, απαιτείται εξέταση στις παρακάτω ενότητες:

 

Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων – Microsoft Windows,

 

Επεξεργασία Κειμένου – Microsoft Word,

 

Υπολογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel,

 

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Internet & Microsoft Outlook,

 

Παρουσιάσεις – Microsoft PowerPoint,

 

Βάσεις Δεδομένων – Microsoft Access.

Πιστοποίηση Υπολογιστών Προχωρημένο Επίπεδο.

 

Το προχωρημένο επίπεδο αποτελεί τη φυσική συνέχεια των πιστοποιητικών του Βασικού επιπέδου, παρέχοντας στον κάτοχο του μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη ουσιαστικής και εις βάθος γνώσης του πλέον δημοφιλούς πακέτου εφαρμογών γραφείου της αγοράς.

 

 

Προχωρημένη Επεξεργασία Κειμένου –  Word Advanced

 

Προχωρημένη Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων – Excel Advanced

 

Προχωρημένος Σχεδιασμός Παρουσιάσεων – Powerpoint Advanced

 

Προχωρημένη Επεξεργασία και Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων – Access Advanced

 

Κόστος

3 Ενότητες

 • 140 € για την έκδοση της καρτέλας υποψηφίου και τις εξετάσεις.

συμπεριλαμβάνονται Δωρεάν επανεξετάσεις αν χρειαστεί.

 

 • Επιπλέον 30€ για την έκδοση της πιστοποίησης

 

6 Ενότητες

 • 280 € για την έκδοση της καρτέλας υποψηφίου και τις εξετάσεις.

  • συμπεριλαμβάνονται Δωρεάν επανεξετάσεις αν χρειαστεί.

 

 • Επιπλέον 30€ για την έκδοση της πιστοποίησης

Εκμάθηση

Η εκμάθηση όλων των παραπάνω προγραμμάτων γίνεται στο εκπαιδευτικό κέντρο C.i.CRETE του εκπαιδευτικού μας ομίλου με σύγχρονο εξοπλισμό, οργανωμένη δομή μαθημάτων και με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.

 

Οι υποψήφιοι παρακολουθούν σειρά θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων με αληθινά παραδείγματα, καθώς και πλήρη τεστ προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

 

Στον εκπαιδευτικό όμιλο Εκμάθησις ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι για εμάς ξεχωριστός. Η εκπαίδευση στους υπολογιστές γίνεται εξατομικευμένα και τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ανάγκες, τα ωράρια και τις δυνατότητες του καθενός ξεχωριστά.

 

  • Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον ρυθμό, τις μέρες και τις ώρες παρακολούθησης που τους βολεύουν.

 

  • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με συνδυασμό ιδιαίτερων μαθημάτων με καθηγητή και εκπαίδευσης και εξάσκησης μέσω υπολογιστή.

 

  • Δεν δημιουργούνται κενά στην ύλη των μαθημάτων, καθώς οι εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν στο προηγούμενο μάθημα.

 

  • Οι εξετάσεις γίνονται ανά ενότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα στις εγκαταστάσεις μας.
Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Υπολογιστές για Αρχάριους

Υπολογιστές για Αρχάριους

Πιστοποίηση Υπολογιστών

Πιστοποίηση H/Y – Προχωρημένο Επίπεδο

Τυφλό Σύστημα

Τυφλό Σύστημα

Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι

60 ώρες ή 120 ώρες για το βασικό επίπεδο και 80 ώρες για το προχωρημένο επίπεδο.

Μέση χρονική διάρκεια 2 – 3 μήνες.

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων,

Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο εκπαιδευόμενος να έχει γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το βασικό επίπεδο.
Αντίθετα για το Προχωρημένο επίπεδο απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευόμενος να έχει Γνώσεις Βασικού Επιπέδου.

Διαδικασία Πιστοποίησης – Πιστοποίηση Υπολογιστών Προχωρημένο Επίπεδο.

 
Κάθε γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε ενότητα είναι 50 λεπτά και η βάση για την επιτυχή εξέταση είναι το 70%.

 

Η εξέταση περιλαμβάνει αποκλειστικά case studies, ώστε ο υποψήφιος να αποδείξει στην πράξη τις γνώσεις του. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να επιδείξει συνολική γνώση στις εφαρμογές του Microsoft Office, με την επιτυχή ολοκλήρωση των ενοτήτων, λαμβάνει το πιστοποιητικό του φορέα που εξετάστηκε. Φυσικά, μπορεί να λάβει πιστοποιητικά και για μεμονωμένες ενότητες του Office στις οποίες έχει εξεταστεί με επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δωρεάν Εκπαίδευση Υπολογιστών και για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2810288853  είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην διπλανή φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς και να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το Τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

Επιλέξτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (απαραίτητο)


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης (απαραίτητο)

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies