Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια 460 ωρών.

 

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ekΜάθησις και η Unicert σε συνεργασία με το Αιγαίου διοργανώνουν νέα μοριοδοτούμενα σεμινάρια 460 ωρών και διάρκειας 7 μηνών. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου η οποία Μοριοδοτείται.

 

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τους, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Ετήσιο Εξ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο 400 ωρών

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Ετήσιο Εξ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο 400 ωρών

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Ετήσιο Εξ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο 400 ωρών

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Ετήσιο Εξ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο 400 ωρών

Ειδική Αγωγή

Ετήσιο Εξ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο 400 ωρών

Παιδοψυχολογία