Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια 600 ωρών.

 

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ekΜάθησις σε συνεργασία με το Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου  διοργανώνουν νέα ετήσια μοριοδοτούμενα σεμινάρια 600 ωρών και διάρκειας 12 μηνών. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου η οποία Μοριοδοτείται.

 

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τους, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Έναρξη Μαθημάτων

9 Οκτωβρίου 2019

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ξεκινήσουν μετά την έναρξη του σεμιναρίου έχουν δικαίωμα εγγραφής έως 15 Δεκεμβρίου 2019 αρκεί να πραγματοποιηθούν όλες οι υποχρεώσεις του σεμιναρίου που έχουν ήδη ανατεθεί έως τότε.