Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ekΜάθησις, η Unicert και η Ευρωπρόοδος Κ.Δ.Β.Μ.2, διοργανώνουν νέο μοριοδοτούμενο σεμινάριο με τίτλο “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση” διάρκειας 400 ωρών (7 μήνες). Το σεμινάριο θα φέρει την σφραγίδα ποιότητας του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 • Μοριοδοτείται με 2 μόρια στο νέο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών.
 • Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

 • Το σεμινάριο μοριοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Επιπλέον, να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς που να εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία και τους στόχους της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, να αξιοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας σε Δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε δομές Διά Βίου Μάθησης, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σε δομές διαμονής προσφύγων και μεταναστών και σε χώρους που εκπαιδεύονται ρομά, μουσουλμάνοι κ.λπ.

Έναρξη Μαθημάτων

9 Φεβρουαρίου 2019

Αιτήσεις έως 6-2-2019

15 Μαρτίου 2019

Απευθύνεται σε

 • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 • Σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που ασχολούνται με την εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων, ρομά, μουσουλμάνων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Σε συμβούλους σταδιοδρομίας.
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
 • Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Σχετικά Προγράμματα

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Λευκωσίας

Μεταπτυχιακό Εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Μεταπτυχιακό Εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο μοριοδοτείται :

Με 2 μόρια στο νέο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών.

 

Με το μέγιστο αριθμό μορίων (2)

 

 • Σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),
 • Σε  Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας),
 • Σε Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και Δ.Σ.Ε.Κ (Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ) σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (π.χ. σε Φιλολόγους, και σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων).
 • Στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (π.χ. σε Φιλολόγους, και σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων).

 

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1 μόριο για το Προγράμμα Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

Το σεμινάριο παρέχει

 • Τα απαραίτητα εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δήμους και υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Προσφυγικών ροών.
 • Τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς κ.ά. που θέλουν να δουλέψουν σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.
 • Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ).

 

 

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν αποκτήσει:

 

 • Να έχουν αποκτήσει γνώση των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς που να εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία και τους στόχους της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας σε Δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.
 • Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εννοιολογικό πλαίσιο, θεωρητικές προσεγγίσεις και προβληματισμοί
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Βιωματική μάθηση στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Η διαπολιτισμική διάσταση στην αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Ζητήματα Εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Βασικές αρχές εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Διεθνή παραδείγματα παιδαγωγικής ανάπτυξης του πολυπολιτισμικού σχολείου
  Το προσφυγικό φαινόμενο
  Το φαινόμενο της μετανάστευσης
  Εκπαίδευση Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις και Ρατσισμός
  Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα
 • Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
 • Η ζωή στη σχολική τάξη
  Η εκπαίδευση των ρομά στην Ελλάδα και διεθνώς
  H εκπαίδευση της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
  Η εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα
  Εκπαιδευτική και Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σύγχρονες μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Διδακτική Προσέγγιση της Διαπολιτισμικότητας
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και γνωστικά αντικείμενα
 • Διαπολιτισμικότητα – πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων
 • Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
 • Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
+
Γιατί να το παρακολουθήσω ;

Το σεμινάριο μοριοδοτείται :

Με 2 μόρια στο νέο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών.

 

Με το μέγιστο αριθμό μορίων (2)

 

 • Σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),
 • Σε  Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας),
 • Σε Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και Δ.Σ.Ε.Κ (Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ) σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (π.χ. σε Φιλολόγους, και σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων).
 • Στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (π.χ. σε Φιλολόγους, και σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων).

 

Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 1 μόριο για το Προγράμμα Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

Το σεμινάριο παρέχει

 • Τα απαραίτητα εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δήμους και υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Προσφυγικών ροών.
 • Τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς κ.ά. που θέλουν να δουλέψουν σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.
 • Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ).

 

 

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν αποκτήσει:

 

 • Να έχουν αποκτήσει γνώση των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς που να εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία και τους στόχους της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
 • Να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας σε Δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο.
 • Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.
+
Θεματικές Ενότητες
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εννοιολογικό πλαίσιο, θεωρητικές προσεγγίσεις και προβληματισμοί
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Βιωματική μάθηση στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Η διαπολιτισμική διάσταση στην αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Ζητήματα Εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Βασικές αρχές εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Διεθνή παραδείγματα παιδαγωγικής ανάπτυξης του πολυπολιτισμικού σχολείου
  Το προσφυγικό φαινόμενο
  Το φαινόμενο της μετανάστευσης
  Εκπαίδευση Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις και Ρατσισμός
  Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα
 • Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
 • Η ζωή στη σχολική τάξη
  Η εκπαίδευση των ρομά στην Ελλάδα και διεθνώς
  H εκπαίδευση της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
  Η εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα
  Εκπαιδευτική και Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σύγχρονες μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Διδακτική Προσέγγιση της Διαπολιτισμικότητας
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και γνωστικά αντικείμενα
 • Διαπολιτισμικότητα – πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων
 • Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
 • Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Σχολική Ψυχολογία

Σχολική Ψυχολογία

Συμβουλευτική Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μentoring

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός Και Μentoring

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Μεθοδολογία

 • Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).
 • Συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email.
 • Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
 • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την εκπόνηση τελικής εργασίας, την υλοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση (κατεβάστε εδώ) και μας την στέλνει στο info@ekmathisis .
 • Ξεκινά η διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή της αίτησης στο Πανεπιστήμιο.
 • Το Πανεπιστήμιο ελέγχει την αίτηση και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Μετά τον έλεγχο της αίτησης ο ενδιαφερόμενος καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του σεμιναρίου ώστε να του αποσταλούν οι κωδικοί της πλατφόρμας ώστε να ξεκινήσει το σεμινάριο.

+
A) - Προεγγραφή.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση (κατεβάστε εδώ) και μας την στέλνει στο info@ekmathisis .
 • Ξεκινά η διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή της αίτησης στο Πανεπιστήμιο.
 • Το Πανεπιστήμιο ελέγχει την αίτηση και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.
+
Β) - Εγγραφή.

Μετά τον έλεγχο της αίτησης ο ενδιαφερόμενος καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του σεμιναρίου ώστε να του αποσταλούν οι κωδικοί της πλατφόρμας ώστε να ξεκινήσει το σεμινάριο.

Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι

400 ωρών (7 μήνες)

Κόστος

Το κόστος των μαθημάτων είναι 590 € από 690 €

για εγγραφές έως 7-2-2019

το οποίο αποπληρώνεται σε 3 δόσεις των

290 €, 150 €, 150 €.

Για περισσότερες πληροφορίες  για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2810288853  είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην διπλανή φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς και να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το Τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

Επιλέξτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (απαραίτητο)


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης (απαραίτητο)

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies