Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ekΜάθησις, η Unicert και η Ευρωπρόοδος Κ.Δ.Β.Μ.2, διοργανώνουν νέο μοριοδοτούμενο σεμινάριο με τίτλο “Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων” διάρκειας 400 ωρών (7 μήνες). Το σεμινάριο θα φέρει την σφραγίδα ποιότητας του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 • Μοριοδοτείται με 2 μόρια στο νέο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών.
 • Μοριοδοτείται  για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και διοίκησης σε Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας),

 • Στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),

 • Στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.)

 • Και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ.

 • Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ).

 • Η βεβαίωση του σεμινάριού δίνει το δικαίωμα συμμέτοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ καθώς αντικαθιστά το προαπαιτούμενο σεμινάριο των 150 ωρών

Σκοπός του Προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν σε σεμινάρια και προγράμματα Διά Βίου Μάθησης.

Έναρξη Μαθημάτων

23 Φεβρουαρίου 2019

Αιτήσεις έως 22-2-2019

23 Μαρτίου 2019

Απευθύνεται σε

 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 • Σε εκπαιδευτικούς και Στελέχη εκπαίδευσης.
 • Σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων, όλων των ειδικοτήτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Σε Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.

Σχετικά Προγράμματα

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Λευκωσίας

Μεταπτυχιακό Εξ αποστάσεως
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Μεταπτυχιακό Εξ αποστάσεως

Το σεμινάριο μοριοδοτείται :

 

Με 2 μόρια στο νέο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών.

 

Με το μέγιστο αριθμό μορίων (2)

 

 • Στη διαδικασία επιλογής των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
 • Για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
 • Για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
 • Για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 • Για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 • Στη διαδικασία επιλογής των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές
 • Για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 • Στη διαδικασία επιλογής των Εκπαιδευτών Ενηλίκων των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ.

 

Η βεβαίωση του σεμινάριού δίνει το δικαίωμα συμμέτοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ καθώς αντικαθιστά το προαπαιτούμενο σεμινάριο των 150 ωρών

 

Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ).

 • Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων – Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Η δυναμική της ομάδας – Οι ρόλοι των μελών σε μια ομάδα
 • Θεωρίες μάθησης: συμπεριφοριστικές, γνωστικές, ανθρωπιστικές
 • Διά Βίου Εκπαίδευση στην Ευρώπη και την Ελλάδα
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού και εκπαιδευτικές τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βασικές έννοιες, αρχές και στόχοι – Αναγνωρίζοντας τη διαπολιτισμική ικανότητα
 • Η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικό υλικό – εκπαιδευτικοί χώροι
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
 • Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής ανάπτυξη
 • Η μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: έννοια και σκοπός της μικροδιδασκαλίας, σχεδιασμός, παρουσίαση, αξιολόγηση και δραστηριότητες.
+
Γιατί να το παρακολουθήσω ;

Το σεμινάριο μοριοδοτείται :

 

Με 2 μόρια στο νέο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών.

 

Με το μέγιστο αριθμό μορίων (2)

 

 • Στη διαδικασία επιλογής των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
 • Για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
 • Για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
 • Για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 • Για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 • Στη διαδικασία επιλογής των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές
 • Για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
 • Στη διαδικασία επιλογής των Εκπαιδευτών Ενηλίκων των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ.

 

Η βεβαίωση του σεμινάριού δίνει το δικαίωμα συμμέτοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ καθώς αντικαθιστά το προαπαιτούμενο σεμινάριο των 150 ωρών

 

Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ).

+
Θεματικές Ενότητες
 • Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων – Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Η δυναμική της ομάδας – Οι ρόλοι των μελών σε μια ομάδα
 • Θεωρίες μάθησης: συμπεριφοριστικές, γνωστικές, ανθρωπιστικές
 • Διά Βίου Εκπαίδευση στην Ευρώπη και την Ελλάδα
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού και εκπαιδευτικές τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Βασικές έννοιες, αρχές και στόχοι – Αναγνωρίζοντας τη διαπολιτισμική ικανότητα
 • Η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικό υλικό – εκπαιδευτικοί χώροι
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
 • Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής ανάπτυξη
 • Η μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: έννοια και σκοπός της μικροδιδασκαλίας, σχεδιασμός, παρουσίαση, αξιολόγηση και δραστηριότητες.

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Συμβουλευτική Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μentoring

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός Και Μentoring

Σχολική Ψυχολογία

Σχολική Ψυχολογία

Μεθοδολογία

 • Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).
 • Συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email.
 • Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
 • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την εκπόνηση τελικής εργασίας, την υλοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση (κατεβάστε εδώ) και μας την στέλνει στο info@ekmathisis .
 • Ξεκινά η διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή της αίτησης στο Πανεπιστήμιο.
 • Το Πανεπιστήμιο ελέγχει την αίτηση και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Μετά τον έλεγχο της αίτησης ο ενδιαφερόμενος καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του σεμιναρίου ώστε να του αποσταλούν οι κωδικοί της πλατφόρμας ώστε να ξεκινήσει το σεμινάριο.

+
A) - Προεγγραφή.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση (κατεβάστε εδώ) και μας την στέλνει στο info@ekmathisis .
 • Ξεκινά η διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή της αίτησης στο Πανεπιστήμιο.
 • Το Πανεπιστήμιο ελέγχει την αίτηση και δίνει έγκριση για την εξέλιξη της διαδικασίας.
+
Β) - Εγγραφή.

Μετά τον έλεγχο της αίτησης ο ενδιαφερόμενος καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης του ποσού του σεμιναρίου ώστε να του αποσταλούν οι κωδικοί της πλατφόρμας ώστε να ξεκινήσει το σεμινάριο.

Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι

400 ωρών (7 μήνες)

Κόστος

Το κόστος των μαθημάτων είναι 590 € από 690 

για εγγραφές έως 18-1-2019

το οποίο αποπληρώνεται σε 3 δόσεις των

290 €, 150 €, 150 €.

Για περισσότερες πληροφορίες  για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας στο 2810288853  είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην διπλανή φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς και να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Το Τηλέφωνο σας (απαραίτητο)

Επιλέξτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει (απαραίτητο)


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης (απαραίτητο)

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies