Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πληροφορικής
Δωρεάν Εκπαίδευση Υπολογιστών

Δωρεάν Εκπαίδευση Υπολογιστών

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο

Πιστοποίηση H/Y για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο

Πιστοποίηση Υπολογιστών

Πιστοποίηση H/Y – Προχωρημένο Επίπεδο

Photoshop

Photoshop για Αρχάριους

Υπολογιστές για Αρχάριους

Υπολογιστές για Αρχάριους

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Autocad

AutoCAD 2D

AutoCAD 3D

AutoCAD 3D

3D Studio Max

3D Studio Max

Joomla

Joomla

Τυφλό Σύστημα

Τυφλό Σύστημα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πληροφορικής
Δωρεάν Εκπαίδευση Υπολογιστών

Δωρεάν Εκπαίδευση Υπολογιστών

Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο

Πιστοποίηση H/Y για ΑΣΕΠ – Βασικό Επίπεδο

Πιστοποίηση Υπολογιστών

Πιστοποίηση H/Y – Προχωρημένο Επίπεδο

Photoshop

Photoshop για Αρχάριους

Υπολογιστές για Αρχάριους

Υπολογιστές για Αρχάριους

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Τεχνικός Υπολογιστών για Αρχάριους

Autocad

AutoCAD 2D

AutoCAD 3D

AutoCAD 3D

3D Studio Max

3D Studio Max

Joomla

Joomla

Τυφλό Σύστημα

Τυφλό Σύστημα

Android

Android