13/12/2018
  • Έναρξη Μαθημάτων AutoCAD 3D

14/12/2018
  • Έναρξη Μαθημάτων 3D Studio Max

24/12/2018
  • Έναρξη Μαθημάτων AutoCAD 2D

27/12/2018
  • Έναρξη Μαθημάτων AutoCAD 3D