14/12/2017
  • Έναρξη Μαθημάτων AutoCAD 3D

15/12/2017
  • Έναρξη Μαθημάτων 3D Studio Max

25/12/2017
  • Έναρξη Μαθημάτων AutoCAD 2D

28/12/2017
  • Έναρξη Μαθημάτων AutoCAD 3D