Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
Δυσλεξία-Μαθησιακές Δυσκολίες
Σεμινάριο εξ αποστάσεως Δυσλεξία / Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες- Αξιολόγηση, Διάγνωση και Τεχνικές Παρέμβασης
Εισηγητής Παπαναστασίου Φώτης – Ειδικός Παιδαγωγός- MSc Σχολική Ψυχολογία (www.eidikospaidagogos.gr)

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα

ΔΕΠΥ-Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
Σεμινάριο εξ αποστάσεως στη ΔΕΠΥΑξιολόγηση, Πρακτικές Υποστήριξης και Τεχνικές Παρέμβασης
Εισηγητής Παπαναστασίου Φώτης – Ειδικός Παιδαγωγός- MSc Σχολική Ψυχολογία (www.eidikospaidagogos.gr)

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα

Το σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Σωματείου Ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) ADHD Hellas (www.adhdhellas.org)

Μαθήματα-Νοηματικής-Γλώσσας

Μαθήματα Νοηματικής Γλώσσας

 

Εξ αποστάσεως εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Κ.Ε.Ν.Γ

Στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων χορηγείται βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι έχετε παρακολουθήσει 120 ώρες μαθημάτων. Με την ολοκλήρωση του τετάρτου κύκλου, σας δίνεται δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας τις οποίες διοργανώνει η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.